Til informasjon

Som mange sikkert har lagt merke til så er Norskeflyplasser tatt av nett. Men ikke fortvil, den vil komme tilbake i ny og forbedret versjon. I helt ny drakt basert på interaktivt kart og bedre tilpasset nettbrett og mobil.

Det var meningen at den nye versjonen skulle være oppe og gå kort tid etter at den gamle ble lagt ned ved avtalens utløp. Etter den tid skjedde det mye uforutsett både privat og jobbmessig. Samt at jeg også tok meg litt «vann over hodet» angående de datatekniske løsningene på det nye nettstedet. Så tiden har rett og slett ikke strukket til.

Jobben min innebærer at jeg oppholder meg i lange perioder – opptil et halvt år i gangen – i Arktis og isbjørnens rike med delvis begrenset nettilgang. For tiden bor jeg på Hopen i Barentshavet og blir værende der oppe til midten av juni 2020.

Nå er den datatekniske løsningen valgt og jeg har så smått begynt å ta tak i prosjektet igjen.
Jeg har foreløpig ingen ide om antatt ferdigdato. Men det er realistisk å tro at det er oppe og går inneværende år.
Som følger vil jeg holde dere oppdatert om fremgangen i prosjektet:


Status 13. februar 2020
Lære meg det nye verktøyet for innlegging og redigering av kartdata, tekst og bilder.
Og samtidig bestemme grunnstrukturen/menystrukturen i det som senere skal presenteres.
Dette vil ta noen uker da det kun skjer på fritiden og da hvis nettet er brukbart.


Jeg kan nås på post@aviel.no

Hans-Olaf Reitås