Til informasjon

Som mange sikkert har lagt merke til så er Norskeflyplasser tatt av nett. Men ikke fortvil, den vil komme tilbake i ny og forbedret versjon. I helt ny drakt basert på interaktivt kart og bedre tilpasset nettbrett og mobil.

Det var meningen at den nye versjonen skulle være oppe og gå kort tid etter at den gamle ble lagt ned ved avtalens utløp. Etter den tid skjedde det mye uforutsett både privat og jobbmessig. Samt at jeg også tok meg litt «vann over hodet» angående de datatekniske løsningene på det nye nettstedet. Så tiden har rett og slett ikke strukket til.

Jobben min innebærer at jeg oppholder meg i lange perioder – opptil et halvt år i gangen – i Arktis og isbjørnens rike med begrenset nettilgang.

Jeg har foreløpig ingen idé om antatt ferdigdato. Men det er realistisk å tro at det er oppe og går inneværende år.
Som følger vil jeg holde dere oppdatert om fremgangen i prosjektet:Status 22. september 2020

Kartfunksjonen fungerer bra nå og jeg har så langt lagt inn 85 flyplasser. Foreløpig “festes” de på det interaktive kartet som kan zoomes, beveges og veksles mellom alminnelig kart og satellittfoto. Samt at kartene også støtter Google Street View.

Samtidig legger jeg landsdel, kommune og flyplassnavnet inn i søkbare funksjoner. Og jeg passer samtidig på at sammenslåtte fylker og sammenslåtte kommuner blir oppgitt med sine riktige navn.

Etter at dette er fullført skal jeg oppdatere de fleste “landingskart” etter beste evne. (så langt har jeg lagt inn 13 kart) Samt legge inn de viktigste detaljopplysningene så som banelengde, banedekke, høyde, osv.

Når det er gjort tenker jeg å publisere nettstedet. Så får flere detaljopplysninger, bilder, flyplassenes historikk, severdigheter i nærheten, osv. komme til etter hvert.

Etter at nettstedet er lagt ut vil det også være anledning til å komme med rettelser, tips og råd som jeg vil etterleve så langt det er mulig. Slik at det til slutt ender opp med et nettsted best mulig tilpasset brukernes ønsker.


Jeg kan nås på post@aviel.no

Hans-Olaf Reitås