Til informasjon

Som mange sikkert har lagt merke til så er Norskeflyplasser tatt av nett. Men ikke fortvil, den vil komme tilbake i ny og forbedret versjon. I helt ny drakt basert på interaktivt kart og bedre tilpasset nettbrett og mobil.

Det var meningen at den nye versjonen skulle være oppe og gå kort tid etter at den gamle ble lagt ned ved avtalens utløp. Etter den tid skjedde det mye uforutsett både privat og jobbmessig. Samt at jeg også tok meg litt «vann over hodet» angående de datatekniske løsningene på det nye nettstedet. Så tiden har rett og slett ikke strukket til.

Jobben min innebærer at jeg oppholder meg i lange perioder – opptil et halvt år i gangen – i Arktis og isbjørnens rike med begrenset nettilgang.

Jeg har foreløpig ingen idé om antatt ferdigdato. Men det er realistisk å tro at det er oppe og går inneværende år. Men det går faderlig fort mot jul nå og det kan fort vippe litt inn i nyåret før publisering. Som følger vil jeg holde dere oppdatert om fremgangen i prosjektet:

Status 28. november 2020 Kartfunksjonen fungerer bra nå og jeg har så langt lagt inn 119 flyplasser. Det er like mange som på det gamle nettstedet. Foreløpig har jeg "festet" de på det interaktive kartet som kan zoomes, beveges og veksles mellom alminnelig kart og satellittfoto. Samt at kartene også støtter Google Street View. Landsdel, kommune og flyplassnavnet er også lagt inn i søkbare funksjoner. Og sammenslåtte fylker og sammenslåtte kommuner er oppdatert med sine riktige navn. Likeså er alle ICAO og IATA koder for de foreløpig 119 flyplassene samt de viktigste opplysningene om selve rullebanen så som høyde over havet, lengde, baneretning, dekke, etc. er lagt inn i databasen.

Nå pågår produksjon av "landingskart" som viser rullebane, baneretning, tårnets og vindpølsenes plassering, etc. Så langt har jeg laget 115 grunnkart uten informasjon. Og av disse13 kart med informasjon.

Når 115 kart med informasjon er produsert tenker jeg å publisere nettstedet. Så får flere kart, detaljopplysninger, masse bilder, noen videoer og flyplassenes historikk, severdigheter i nærheten, osv. komme til etter hvert.

Etter at nettstedet er lagt ut vil det også bli anledning til å komme med rettelser, tips og råd som jeg vil etterleve så langt det er mulig. Slik at det til slutt ender opp med et nettsted best mulig tilpasset brukernes ønsker.

Jeg kan nås på post@aviel.no

Hans-Olaf Reitås