Til informasjon

Som mange sikkert har lagt merke til så er Norskeflyplasser tatt av nett. Men ikke fortvil, den vil komme tilbake i ny og forbedret versjon. I helt ny drakt basert på interaktivt kart og bedre tilpasset nettbrett og mobil.

I dag er prisgunstige nettsteder bygget opp rundt ulike "themes" der man velger det som er nærmest det man ønsker. Det betyr at jeg har måttet "svelge noen kameler" i prosessen frem til publisering.
Men jeg tror det er en vanesak og at vi får mange flere fordeler enn ulemper med det nye nettstedet.

Det var meningen at den nye versjonen skulle være oppe og gå kort tid etter at den gamle ble lagt ned ved avtalens utløp. Etter den tid skjedde det mye uforutsett både privat og jobbmessig. Samt at jeg også tok meg litt «vann over hodet» angående de datatekniske løsningene på det nye nettstedet. Så tiden har rett og slett ikke strukket til.

Jobben min innebærer også at jeg oppholder meg i lange perioder – opptil et halvt år i gangen – i Arktis og isbjørnens rike med manglende eller i beste fall begrenset nettilgang. Og når jeg er hjemme på fastlandet jobber jeg delvis som elektriker og elektroingeniør.
Og arbeider da med Norskeflyplasser som en av mange hobbyer i ledige kveldsstunder.

Som følger vil jeg holde dere oppdatert om fremgangen i prosjektet:


Status 14. januar 2021

Kartfunksjonen fungerer bra nå og jeg har så langt lagt inn 119 flyplasser. Det er like mange som på det gamle nettstedet. (men flere kommer til senere) Foreløpig har jeg "festet" flyplassene på det interaktive kartet som kan zoomes, beveges og veksles mellom alminnelig kart og satellittfoto. Samt at kartene også støtter Google Street View. Landsdel, kommune og flyplassnavnet er også lagt inn i søkbare funksjoner. Og sammenslåtte fylker og sammenslåtte kommuner er oppdatert med sine riktige navn. Likeså er alle ICAO og IATA koder for de foreløpig 119 flyplassene samt de viktigste opplysningene om selve rullebanen så som høyde over havet, lengde, baneretning, dekke, etc. er lagt inn i databasen.

Nå pågår produksjon av "landingskart" som viser rullebane, baneretning, tårnets og vindpølsenes plassering, etc. Så langt har jeg laget 115 grunnkart uten informasjon. Og av disse 76 kart med informasjon.

Jeg har startet forberedelsene til publisering nå. Det vil si en god del "ryddearbeid" for å gjøre nettstedet så presentabelt og enkelt som mulig.
Til dette trenger jeg noe profesjonell hjelp av min datakontakt.

Nå har det seg desverre slik at han bor i en annen kommune og begge kommuner har anmodet om at man ikke krysser kommunegrensene for besøk eller oppdrag uten at det er nødvendig på grunn av Covid-19 pandemien.
Dette betyr at publisering er satt på vent. Forhåpentligvis bare med 2-3 uker.
I mellomtiden vi jeg fortsette registreringsarbeidet slik at når jeg omsider kommer på nett så blir det med mer informasjon enn først antatt.
Kommer tilbake med mer info så snart jeg vet noe mer.

Etter publisering vil jeg i tur og orden legge inn kart, detaljopplysninger, lenker, masse bilder, noen videoer, flyplassenes historikk, severdigheter i nærheten, osv.

Fra nettstedet vil det også bli anledning til å komme med rettelser, tips og råd som jeg vil etterleve så langt det er mulig. Slik at det til slutt ender opp med et nettsted best mulig tilpasset brukernes ønsker.

Jeg kan nås på post@aviel.no

Hans-Olaf Reitås