Til informasjon

Som mange sikkert har lagt merke til så er Norskeflyplasser tatt av nett. Men ikke fortvil, den vil komme tilbake i ny og forbedret versjon. I helt ny drakt basert på interaktivt kart og bedre tilpasset nettbrett og mobil.

Det var meningen at den nye versjonen skulle være oppe og gå kort tid etter at den gamle ble lagt ned ved avtalens utløp. Etter den tid skjedde det mye uforutsett både privat og jobbmessig. Samt at jeg også tok meg litt «vann over hodet» angående de datatekniske løsningene på det nye nettstedet. Så tiden har rett og slett ikke strukket til.

Jobben min innebærer at jeg oppholder meg i lange perioder – opptil et halvt år i gangen – i Arktis og isbjørnens rike med delvis begrenset nettilgang. For tiden bor jeg på Hopen i Barentshavet og blir værende der oppe til midten av juni 2020.

Nå er den datatekniske løsningen valgt og jeg har så smått begynt å ta tak i prosjektet igjen.
Jeg har foreløpig ingen ide om antatt ferdigdato. Men det er realistisk å tro at det er oppe og går inneværende år.
Som følger vil jeg holde dere oppdatert om fremgangen i prosjektet:

Status 21. april 2020
Kartfunksjonen fungerer bra nå og jeg har så smått begynt å registrere de første flyplassene. Foreløpig “festes” de på det interaktive kartet som kan zoomes, beveges og veksles mellom alminnelig kart og satellittfoto. Samt at kartene også støtter Google Street View.

Samtidig legger jeg landsdel, kommune og flyplassnavnet inn i søkbare funksjoner. Og jeg passer samtidig på at sammenslåtte fylker og sammenslåtte kommuner blir oppgitt med sine riktige navn.
Alt dette skal fullføres før jeg legger inn bilder og detaljopplysninger.

Status 06. april 2020
Har slitt med litt dårlig nett her oppe på ishavsstasjonen i vinter, men det går likevel sakte men sikkert rett vei.

Har det rimelig greit hvordan nettstedet blir seende ut nå. Og har så smått begynt å legge inn noen flyplasser for å teste. Må svelge noen kameler med hensyn til selve presentasjonen ser jeg. Men det blir nok bare en vanesak.
Den klare forbedringen i forhold til den gamle versjonen er interaktive kart som støtter både satellittfoto og Street View. Samt at den er mye bedre tilpasset nettbrett og mobil.

Status 13. februar 2020
Lære meg det nye verktøyet for innlegging og redigering av kartdata, tekst og bilder.
Og samtidig bestemme grunnstrukturen/menystrukturen i det som senere skal presenteres.
Dette vil ta noen uker da det kun skjer på fritiden og da hvis nettet er brukbart.

Status 27. juli 2020
Da er jeg atter en gang tilbake fra et drøyt halvår i arktiske farvann. Håpet var å komme et godt stykke videre på prosjektet mens jeg var der oppe. Men nettforbindelsen var for ustabil.
Så nå skal jeg fortsette der jeg slapp like etter jul. Og mer informasjon vil komme utover høsten.


Jeg kan nås på post@aviel.no

Hans-Olaf Reitås