Den siste versjonen av Norskeflyplasser kom på nett den 15.02.21 etter å ha ligget i dvale et par år.
Den er basert på et «Theme» i WordPress som sikrer at den vil holde tritt med den datatekniske utviklingen på ubestemt tid.
Noen kameler har jeg måttet svelge for å holde budsjettet på et forsvarlig nivå. Men likevel er det mulig å foreta justeringer i layout etc. slik at nettstedet oppfyller sin hensikt på best mulig måte.

Status i Norskeflyplasser er nå som følger:

120 flyplasser registrert på interaktivt kart samt sortert på fylke og kommune.
112 flyplasser har «landingskart» basert på Norgeskart.
120 flyplasser har full informasjon som operativ informasjon, fasiliteter, kontakter, osv. (noe kan være utdatert, men det blir oppdatert etter hvert)
001 flyplasser har lenke til lokalt værkamera. (Hamar var først ut etter tips)
003 flyplasser har bilder. (totalt 14 bilder)
001 flyplasser har videoer. (totalt 1 videoer)
000 flyplasser har historikk.
000 flyplasser har fått oppgitt lokale severdigheter.

Nå foregår:
Innlegging av frekvens, lenke til frekvenser, kontaktinformasjon og lokale flyklubber.

De siste 6 oppdateringene:
08.01.22  Hamnerabben, Svea, Helle og Sølenstua fikk oppdatert detaljinformasjon.
07.01.22  Sola, Skagen og Longyear fikk oppdatert detaljinformasjon.
03.01.22  Artillerisletta, Ski og Grønøra fikk oppdatert detaljinformasjon.
03.12.21 Bodø lufthavn fikk oppdatert info om flymekaniker.
28.11.21  Røst, Torp, Stokka og Hopen fikk oppdatert detaljinformasjon.
14.11.21  Reinsvoll, Landsørkje, Rognan og Røros fikk oppdatert detaljinformasjon.

NB! Foreløpig legges det meste av informasjonen som lå i den gamle versjonen av Norskeflyplasser over hit. Derfor kan det dukke opp utdatert informasjon innimellom. Og kanskje noen henvisninger til elementer som ikke er lagt inn enda. Men jeg vil etter hvert luke ut det som er feil.
Ikke nøl med å gi meg beskjed på post@aviel.no hvis du ser noe som mangler eller er feil. Da retter jeg det opp umiddelbart.

Planlagte tiltak etterpå i prioritert rekkefølge
Gjennomgang av innlagte opplysninger fra det gamle nettstedet for å luke vekk feil og utdatert informasjon. I denne prosessen vil jeg ta kontakt med eier/operatør/lokal klubb for å sikre at informasjonen som offentliggjøres er riktig.
Bilder legges inn. Jeg har nesten 1000 bilder i arkivet. Men mange av dem må klareres med kilde og/eller NSM før de publiseres. Og det kan ta noe tid.
Videoer fra flyplassene legges inn. Som for eksempel innflyging.
Lokale værstasjoner legges inn.
Flyplassenes historie legges inn.
Flere flyplasser som kan betjenes med småfly legges inn etter hvert som de blir kjent.
Mikroflyplasser og godkjente sjøflyhavner legges inn.
Har også planer om å legge inn lokale severdigheter og fornøyelser.