Den siste versjonen av Norskeflyplasser kom på nett den 15.02.21 etter å ha ligget i dvale et par år.
Den er basert på et «Theme» i anerkjente WordPress som sikrer at den vil holde tritt med utviklingen på ubestemt tid.
Noen kameler har jeg måttet svelge for å holde budsjettet på et forsvarlig nivå. Men likevel er det mulig i månedene fremover å foreta justeringer slik at nettstedet oppfyller sin hensikt på best mulig måte.

Status i Norskeflyplasser er nå som følger:

119 flyplasser registrert på interaktivt kart samt sortert på fylke og kommune.
112 flyplasser har «landingskart» basert på Norgeskart.
091 flyplasser har enkel informasjon om rullebanen. (erstattes kontinuerlig av full informasjon)
021 flyplasser har full informasjon som operativ informasjon, fasiliteter, kontakter, osv. (noe kan være utdatert, men det blir oppdatert etter hvert)
001 flyplasser har lenke til lokalt værkamera. (Hamar var først ut etter tips)
003 flyplasser har bilder. (totalt 14 bilder)
001 flyplasser har videoer. (totalt 1 videoer)
000 flyplasser har historikk.
000 flyplasser har fått oppgitt lokale severdigheter.

Status pr. 05.03.21
Innlegging av mer informasjon pågår kontinuerlig.
Foreløpig legges informasjonen som lå i den gamle versjonen av Norskeflyplasser over hit. Derfor kan det dukke opp utdatert informasjon innimellom. Ok kanskje noen henvisninger til elementer som ikke er lagt inn enda. Men jeg vil etter hvert luke ut det som er feil.
Ikke nøl med å gi meg beskjed på post@aviel.no hvis du ser noe som er feil. Da retter jeg det opp umiddelbart.

Planlagte tiltak etterpå i prioritert rekkefølge
Gjennomgang av allerede innlagte opplysninger for å luke vekk feil og utdatert informasjon.
Bilder legges inn. Jeg har nesten 1000 bilder i arkivet. Men mange av dem må klareres med kilde eller NSM før de publiseres. Og det kan ta noe tid.
Videoer fra flyplassene legges inn. Som for eksempel innflyging.
Lokale værstasjoner legges inn.
Flyplassenes historie legges inn.
Lokale severdigheter verd å besøke legges inn.
Flere flyplasser som kan betjenes med småfly legges inn etter hvert som de blir kjent.
Mikroflyplasser og godkjente sjøflyhavner legges inn.