AIP – AIS Portal
Avinor sin fyldige og oppdaterte publikasjon over norske lufthavner og tilhørende luftrom.

IPPC – Operational Hours
Åpningstider på Avinor sine flyplasser.

Kamerakartet
Oversikt over nesten 1500 web-kamera over hele landet.
Mange står på eller i nærheten av flyplasser. Og mange av dem gir også en pekepinn om været i nåtid.

Windy
Globalt rikholdig værkart med gode animasjoner, web-kamera, etc.

myPPR
Nettsted som letter arbeidet knyttet til administrasjon av PPR for GA-flyvning i Norge for både flyplassadministrasjonen og piloten.