OM OSS

Like ved svenskegrensa i sør-østlige del av Nord-Trøndelag ligger Meråker.

Jeg heter Hans-Olaf Reitås og jobber delvis som elektriker og elektroingeniør – og delvis som værmann for Meteorologisk Institutt i Svalbardregionen.
Men luftfart er min store lidenskap og hobby. Jeg nærmer meg pensjonsalderen nå og sluttet å fly i 2013. Og solgte mitt tredje og siste fly i 2019. Men aldri si aldri – plutselig er gamlingen på vingene igjen.

I løpet av mine 31 år som aktiv småflypilot har jeg ofte hatt behov for å besøke ukjente steder i Norge. Enten for å besøke noen, dra på ferietur eller kanskje delta i et møte. Av og til ble jeg også spurt av slekt og venner om å fly til ukjente og avsides steder. Så spør man seg. Finnes det mulighet for å lande med småfly der? Noen ganger finnes det faktisk en flystripe i nærheten. Men informasjon om landingsforhold og lokale fasiliteter er ofte så usikkert at man heller tar bilen….

Jeg tror mange har følt behovet for å ha en enkel og komplett oversikt over alle små og store landingsplasser over hele landet. Spesielt med tanke på finne alternative landingsmuligheter langs en flyrute hvis det oppstår en nødsituasjon. Men også for å vite hvor det finnes landingsplasser for å utnytte småflyets muligheter.

Avinor sin AIS (AIP) gir en fyldig og god oversikt. Den finnes i papirutgave og på nett. Men den er tilpasset kommersiell trafikk og dekker noe i overkant av 50 lufthavner.

Jeppesen gir også en fyldig og god oversikt. Den finnes i papirutgave og på nett. Den dekker litt over 90 små og store flyplasser. Men den mangler en god landsoversikt og informasjonen utover det rent operative er også noe begrenset.

Vi vet at finnes 150 eller flere landingsplasser der det er mulig å lande med småfly i vårt langstrakte land.
Men hvor er de alle sammen?
Og ikke minst så finnes det sikkert også like mange mikro-flyplasser og mange godkjente sjøflyhavner.

Dette førte til at jeg fikk ideen om å lage et nettbasert produkt som dekker absolutt alle flyplasser med fyldig informasjon.

Det har vært flere versjoner av Norskeflyplasser på nett de siste 20 årene. Det har stort sett vært heim-snekrede nettsider som ikke klarte å holde tritt med utviklingen.
Den siste versjonen vil derimot være sikrere i så måte og er basert på et «Theme» i WordPress.
For å holde budsjettet i sjakk så har jeg måttet svelge opp til flere kameler. Men med litt tilvenning og justering i tiden fremover tror jeg det meste vil bli «spiselig».

For å finne alle små og store flyplasser i vårt langstrakte land startet jeg i sin tid med å sende et enkelt spørreskjema med ferdigfrankert konvolutt til samtlige 434 kommuner i hele landet. Jeg regnet med at menneskene i kommuneadministrasjonen som mottok skjemaet visste hvis det fantes en liten flystripe i kommunen.
Når alle plassene var registrert tok jeg direkte kontakt med hver flyplass for å supplere informasjonen.

Og siden har det gått i rykk og napp i konkurranse med mange andre fritidssysler.

Norske Flyplasser på nett har ikke vært mulig å få til uten mange gode hjelpere underveis. Så en stor takk til:

Merport ANS: Produserte den første web-portalen for ca. 20 år siden.
Firmanett AS: Produsert flere web-portaler og gitt god support gjennom mange år.
Primstaven Inderøy AS: Vært til stor hjelp og gitt masse support til nåværende nettsted.
Aviel v/ Hans-Olaf Reitås: Eier og drifter nettstedet.
Hans-Olaf Reitås: Idèhaver, gründer, administrator og samlet all informasjon.
Norgeskart: Grunnlag til områdekartene.
SND: Gav i sin tid betydelig støtte til prosjektet.
NSM: Har tillatt fotografering og godkjent fotomateriale.
Øian Flyplass v/ Eirik Øian: Nabo og «Prøvekanin».

Norskeflyplasser blir aldri helt komplett. Det «lever» og er under stadig forbedring og utvidelse.

Så en stor takk til flyklubber og alle dere over det ganske land som mater meg med informasjon og fotomateriale. Og som også kommer med forslag til endringer og forbedringer slik at jeg hele tiden kan levere et best mulig produkt.

Hans-Olaf Reitås