Get Ready... Something Really Cool Is Coming Soon

Som mange sikkert har lagt merke til så er Norskeflyplasser tatt av nett. Men ikke fortvil, den vil komme tilbake i ny og forbedret versjon. I helt ny drakt basert på interaktivt kart og bedre tilpasset nettbrett og mobil.

 

Det var meningen at den nye versjonen skulle være oppe og gå i løpet av vinteren før den gamle ble lagt ned ved avtalens utløp. Men både sykdom og større arbeidsmengde på jobb enn jeg forutså gjorde vinteren kort – svært kort.

 

Men jeg jobber med saken dog noen måneder på etterskudd. Og jeg vil gjennom denne portalen holde dere informert om fremdriften og etterhvert også gi et estimat om når Norskeflyplasser kan forventes å være på nett igjen.

 

Beklager at dette skjer på den verste tida av året – eller snarere den beste kanskje – men lover et bedre og mer oppdatert produkt når den tid kommer.

 

Status 23. mai 2019

Det nye nettstedet med menystruktur og interaktivt kart er på plass.
Noen få flyplasser er lagt inn i kartet på riktig posisjon med navn. Men foreløpig uten informasjon.

Neste mål er at jeg innen få uker har lagt inn ca. 120 flyplasser med noe begrenset informasjon.
Den blir da lagt på nett. Og anledning til dere der ute å komme med råd og tilbakemeldinger slik at jeg får tilpasset nettstedet best mulig til brukernes ønsker.
Deretter vil jeg i tur og orden berike nettstedet med bilder, videosnutter, tekster, osv.

 

Status 30. mai 2019

Det har oppstått en datafeil i redigeringsverktøyet slik at arbeidet med det nye nettstedet er lagt midlertidig på vent. Men er i dialog med leverandør som jobber med saken.

 

Status 10. juni 2019

Leverandør skal kontakte meg så snart feilen i redigeringsverktøyet er funnet slik at jeg kan fortsette arbeidet med Norske Flyplasser. Jeg har pr. dags dato ikke fått noe tilbakemelding, men vil sjekke status i uken etter pinsehelgen.

 

Jeg kan nås på post@aviel.no

 

Hans-Olaf Reitås