Troll Runway (Antarktis)


Klikk på kartet for å forstørre det.Satelittfoto over flyplassen
Ingen kart foreløpig


 Videofilm: Flyplassen har ingen video.

 Videofilm: Send meg gjerne videofiler. Men linker til YouTube eller lignende er like så bra.


Jeg har et stort arkiv med mange flotte bilder.
Jeg har desverre ikke klart å spore kilden til alle. Hvis du finner et bilde du mener å ha eiendomsretten til så gi meg beskjed.
Da kan vi bli enig om en gjenytelse eller fjerne bildet.
       
 Operatør:  DROMLAN  Eier:  Den Norske Stat
   Dronning Maud Land Air Network    
   Dette er et samarbeidsprosjekt mellom 11    Flyplassen ligger på Dronning Mauds Land
   nasjoner  som koordinerer et luftnettverk    som er underlagt den Norske Stats overhøyhet
   mellom Cape Town i Sør-Afrika, Troll Airfield    uten å være en del av Norge.
   og den Russiske Novolazarevskaya-stasjonen    Flyplassen ligger altså på et Norsk biland som
   lenger øst i Dronning Mauds Land.    er en del av Antarktis-traktaten.
   
 Det er Norsk Polarinstitutt som organiserer aktiviteten på Troll.
 Og det er her det finnes mest informasjon om basen.
 Se 
http://npweb.npolar.no/
 

Det er vel lite trolig at en vanlig småflypilot besøker denne flyplassen. Men jeg har tatt den med likevel som en kuorisitet. Av samme grunn har jeg heller ikke brydd operatøren med detaljerte spørsmål. Men hvis du kan bidra med utfyllende informasjon så er jeg takknemlig for tips.


ICAO-kode: Informasjon kommer.
IATA-kode: ---
Toll-flyplass: Ukjent.
Høyde: 4167 fot / 1270 meter
Posisjon GPS: S719550 E0024503
VOR / DME: Det er beskjedent med navigasjonshjelpemidler i området.
Det er ikke uvanlig å kombinere "air plot", GPS og sekstant på trekket mellom Sør-Afrika og Sydpol-platået.
VOR / DME: ---
Baneretning: 11 / 29
Banelengde: 3300 meter
Banebredde: Over 100 meter
Banemerking: Stående svarte aluminiumsplater med 100 meters mellomrom og to "wingbars" i hver ende.
Banedekke: Is
Vindpølse: Ukjent.
Inn- og utflyging: Fjelltopp på ca. 700 fot 12,5 km øst for banen.
Fjelltopp på ca. 500 fot 9,5 km vest for banen.
Vanligvis foregår landing og avgang mot øst fordi den dominerende vindretningen er fra øst.
Landingstillatelse: Flystripen er forbeholdt vitenskapelige aktiviteter, og er bygd for å tilby bedre og sikrere transport til Dronning Maud Land, særlig den vestre delen. Flystripen vil ikke kunne benyttes av kommersielle operatører.
Landingsavgift: Ukjent.
Åpningstid: I den antarktiske sommersesongen som vanligvis er fra oktober til februar. Men man tar sikte på å utvide dette så fremt det holder seg snøfritt.
Tjeneste: Foreløpig VFR dag. Det praktiske på bakken tilrettelegges av mannskapet på Troll.
Parkeringsplass: Man skulle tro det er rikelig med plass her. Men hull og sprekker utenfor flystripa betinger stor forsiktighet under taxing og lokalkjent bakkemannskap.
Hangarplass: Nei.
Drivstoff: AVGAS: Nei.
AVTUR: JET-A1 på 200-liters fat fraktes inn etter behov.
MOGAS: Informasjon kommer.
Flymekaniker: Nei, nærmeste er Cape Town... Eller?
Oppholdsrom: Troll helårsstasjon 7 km fra flyplassen.
Bevertning: Troll helårsstasjon 7 km fra flyplassen. De har egen kokk.
Catering: Nei.
Overnatting: Troll helårsstasjon 7 km fra flyplassen.
Bank og post: Neppe. Men internett kommer (eller har kommet?) til Troll. Og da er vel problemet løst.
Nærmeste tettsted: Sydpolen, 2.010 km. Cape Town i Sør-Afrika, 10.400 km.
Øvrig informasjon: ---
Radiofrekvenser
CTR Ukjent.
APP ---
ARR ---
DEP ---
TWR ---
AFIS ---
NAK ---
GND ---
ATIS ---
Alt.: ---
Telefoner
Kontrolltårn: ---
Kontrollsentral: Ukjent.
Notam: Ukjent.
Lufthavnvakt: ---
Værtjenesten: Ukjent.
Drivstoff: Ukjent.
Taxi: ---
Andre: ---
Flyklubber: Det er ingen luftsportsklubber som har Troll Runway som base.
   

Nettstedet er produsert av AVIEL  v/ Hans-Olaf Reitås  -  7530 MERÅKER  -  Tlf.: 917 38 710  -  E-post: post@aviel.no

 sitemap
Admin