Klikk for å komme videre.
Arendal lufthavn, Gullknapp


Klikk på kartet for mer informasjon

Kartet dekker et område på 40 x 40 km.    Froland kommune
BILDER FRA FROLAND.                         BILDER FRA FLYPLASSEN. (klikk i kartet ovenfor)ATTRAKSJONER I NÆRHETEN

Her kommer en beskrivelse av attraksjoner og andre spennende steder i nærheten av flyplassen.

Kom gjerne med forslag til post@aviel.noFLYPLASSENS HISTORIE

 

Allerede i 1934 ble det gjort forsøk på å bygge flyplass i Arendalsområdet. Men disse planene kom aldri lenger enn til tegnebettet.

I 1984 ble det innkjøpt arealer for å utvikle en lufthavn på Gullknapp. En rullebane på 500 m kunne snart tas i bruk.

Og med initiativ fra 5 omkringliggende kommuner og Aust Agder fylke ble det sendt søknad om konsesjon til en landingsstripe på 1200-1400 meter med kortbanestatus. Søknaden ble avslått i Luftfartsverket.

Men man gav ikke opp så lett. Den 15. oktober 1990 ble Gullknapp flyklubb stiftet. Ny søknad om konsesjon ble utarbeidet. Denne gang for en stripe på 20 x 600 meter asfalt. Konsesjon ble gitt og dermed kunne man gå videre med planene.

Blakstad videregående skole har også benyttet Gullknapp som øvingsområde og således bidratt sterkt til at rullebanen stadig har blitt lengre. Skolen har også bidratt med å lage vei inn til lufthavnen.

Så tok man tak igjen i tidligere planer om lengre rullebane fordi dette ville gi et betydelig tilbud til distriktet. Spesielt med tanke på chartertrafikk i forbindelse med turisme og næringsliv.
Så fra 2003 har Arendal og Froland kommuner gått sterkere inn i lufthavnselskapet.

I Oktober 2006 åpnes nye Gullknapp med en asfaltert bane på 1120 x 30 meter, banelys og radiofyr.

Fra 2007 har Arendal Fossekompani ASA overtatt aksjemajoriteten i Arendal lufthavn, Gullknapp AS.
Lufthavnselskapet ønsker å utvikle Arendal lufthavn, Gullknapp til en charter- og taxi lufthavn.
I første omgang ser en for seg flyging med fly og helikopter som har en MTOW på 5.700 kg og maks 9 passasjerseter. I tillegg til taxi- og charterflyging ønsker en å opprette ruteflyging til Oslo. En vil også vurdere en flyrute til Bergen og Stavanger. Dette skal være et tilbud til pendlere som har sitt daglige arbeide på plattformene i Nordsjøen og som reiser inn og ut fra Sola og Flesland med helikopter.

Rullebanen ble i 2017 utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende.
Konsesjon ble innvilget av Samferdselsdepartementet og offisielt åpnet den 21.06.17 med de nye målene.

I neste byggetrinn ser en for seg at lufthavnen blir bygget ut til å kunne ta i mot fly med opptil 50 passasjerseter. En studie som lufthavnselskapet har fått utført viser at alt ligger til rette for å kunne utvikle Gullknapp til en storflyplass om dette på et senere tidspunkt skulle være ønskelig.


Kom gjerne med forslag til mer utfyllende tekst eller helt ny tekst.
post@aviel.no

   

Nettstedet er produsert av AVIEL  v/ Hans-Olaf Reitås  -  7530 MERÅKER  -  Tlf.: 917 38 710  -  E-post: post@aviel.no

 sitemap
Admin