Kristiansand lufthavn, Kjevik


Klikk på kartet for mer informasjon

Kartet dekker et område på 40 x 40 km.    Kristiansand kommune
BILDER FRA KRISTIANSAND.                         BILDER FRA FLYPLASSEN. (klikk i kartet ovenfor)ATTRAKSJONER I NÆRHETEN

Her kommer en beskrivelse av attraksjoner og andre spennende steder i nærheten av flyplassen.

Send meg gjerne informasjon på post@aviel.noFLYPLASSENS HISTORIE

Den første flyvirksomhet på Kjevik ligger allerede 20 år tilbake i tiden idet en avdeling av det daværende Hærens Flyvåben benyttet stedet som operasjonsbase under en feltmessig øvelse sommeren 1937. Det fantes dengang ingen rullebaner, flykontroll eller andre anlegg som en i dag forbinder med en flyplass, så avgang og landing foregikk på en passende åpen gresslette.

Kjevikområdet ble imidlertid utsett til framtidig lufthavn for Kristiansand kommune, og arbeidet med flyplassen tok til i 1938. En stor del av den gamle bebyggelsen ble revet, og det ble hugget ut noe skog og foretatt større planeringsarbeider. I løpet av høsten og første del av vinteren ble det så støpt en permanent rullebane på ca. 40 x 1000 meter og en slipp fra selve platået og ned mot sjøen. I begynnelsen av mai 1939 var arbeidet kommet så langt at lufthavnen kunne åpnes for trafikk.

Ved krigsutbruddet våren 1940 falt flyplassen i hendene på okkupasjonsmakten som straks satte i gang en betydelig byggevirksomhet og en større utvidelse av selve flyfeltet. De bygde ut rullebanen til dens nåværende størrelse på ca. 80 x 1500 meter og anla den store ringbanen. Foruten disse permanente anleggene ble det i stor utstrekning lagt provisoriske kjørebaner og parkeringsplasser av tre. De to hangarene og alle brakkebygningene ble også ført opp da.

I første del av juni 1945 ble flyplassen tatt i besittelse av engelske og norske styrker fra 132 N Wing. Den første norske stasjonssjef var oberst Wilhelm Mohr. Vingens hovedkvarter og en av dens flyskvadroner, 127. skvadron, lå på Kjevik inntil avviklingen i august 1945. Etter avviklingen ble det bare holdt igjen en mindre styrke, og stasjonen gikk inn i en forholdsvis stille periode.

I februar 1946 kom det imidlertid igjen nytt liv over stasjonen da Flyvåpnets tekniske skole rykket inn med ca. 250 elever og instruktører. Skolen hadde tidligere ligget på Kjeller, men ble flyttet til Kjevik da denne plassen ga bedre muligheter for ekspansjon. En av hangarene og de omliggende brakkene ble straks tatt i bruk som undervisningslokaler, og skolen gikk i gang med den oppbygging og utvidelse som har ført til at den i dag er landets største yrkesskole.

En stor del av de gamle klasserommene er nå erstattet av lyse, trivelige lokaler som ligger i nyoppførte tilbygg til skolehangaren. Utdanningsvirksomheten omfatter en rekruttskole, en mekanikerlinje, en spesialistlinje, samt en tekn. off. linje.

I forbindelse med skolen kan en nevne Kjevik Flyklubb. Klubben er tilsluttet Norsk Aero Klubb og driver med seilflyging og motorflyging. Den disponerer nå en flypark som består av to skoleglidere, et seilfly og to motorfly.

Den sivile lufttrafikk som av gode grunner lå nede under hele krigen, fikk ny vind i seilene etter frigjøringen. Det innenlandske rutenettet ble etterhvert bygd ut, og Kjevik kom igjen inn i bildet høsten 1946. Plassen fikk da regelmessig flyforbindelse med Stavanger og Bergen. Strekningen ble trafikkert av DNL med Junker Ju 52 sjøfly.

Ut fra denne forholdsvis beskjedne starten etter krigen ble virksomheten i de følgende år jevnt og sikkert bygd opp på nytt, og Kristiansand Lufthavn er i dag knyttet til det internasjonale rutenett gjennom regelmessig anløp av fly fra SAS, KLM og Braathens SAFE.


Teksten er hentet fra den uoffisielle Kjeviksiden og skal være skrevet i 1957.

   

Nettstedet er produsert av AVIEL  v/ Hans-Olaf Reitås  -  7530 MERÅKER  -  Tlf.: 917 38 710  -  E-post: post@aviel.no

 sitemap
Admin