Valle, Åraksøyne (Sylvknapp)


Klikk på kartet for mer informasjon

Kartet dekker et område på 40 x 40 km.    Valle kommune
BILDER FRA VALLE.                         BILDER FRA FLYPLASSEN. (klikk i kartet ovenfor)ATTRAKSJONER I NÆRHETEN

Her kommer en beskrivelse av attraksjoner og andre spennende steder i nærheten av flyplassen.

Send meg gjerne informasjon på post@aviel.noFLYPLASSENS HISTORIE

I tidligere år lager lokale flyentusiaster en flystripe på Ose lenger syd i dalen. Den er 540 meter lang og ligger på et jorde. Men som alle med lignende anlegg drømmer man om mer permanente forhold.

Så skal det foregå vannkraftutbygging i området. Kraftutbyggeren planlegger å deponere enorme steinmasser på Åraksøya. Dermed ser man plutselig mulighet for å få permanent flyplass akkurat der etter at kraftutbyggingen er over. Området er godt egnet med flatt terreng og lite bebyggelse. Dalen er trang, men inn- og utflyging kan  foregå på forsvarlig måte langs dalen.
Planen legges frem for kommunen. De er ikke så interessert med det samme, men etter å ha vurdert fordeler og ulemper er de med på idéen. Dermed kobles Luftfartsverket inn i saken og ”ballen begynner å rulle”.

April 1996
Luftfartsverket godkjenner bygging av flyplass på Åraksøya.

For maksimal utnyttelse av  flyplassen bygges den som et flerbruksanlegg der omtrent alle typer luftsport- og  motorsport-aktiviteter skal kunne utfolde seg. Flyplassen er stengt på vinteren men da kan den brukes til bl.a snøscootercross.

Isolert sett blir anlegget kostnadsberegnet til 10 millioner kroner. Men på grunn av at dette gjøres samtidig med kraftutbyggingen som gir gratis fyllmasse blir sluttsummen redusert til 4,5 millioner kroner inklusive bygninger.
Anlegget finansieres med kommunale midler, tippemidler og andre offentlige midler.

Det opprettes et driftsselskap – Sylvknappen A/S – som skal sørge for at anlegget driver med aktiviter som skal dekke inn driftsutgiftene. Målet er altså å drive uten offentlige tilskudd.

”Sylvknappen” kommer fra den lange tradisjonen med sølv som bygda har. Sagnet sier at det like ved Åraksøya finnes en åre som inneholder mer sølv enn i Kongsberg Gruver. Ja, hvem vet…? Det er slett ikke umulig.

29. august 1996
Offisiell åpning av Valle luft- og motorsportsenter v/ fylkesmann i Aust-Agder Hjalmar Sunde.

   

Nettstedet er produsert av AVIEL  v/ Hans-Olaf Reitås  -  7530 MERÅKER  -  Tlf.: 917 38 710  -  E-post: post@aviel.no

 sitemap
Admin