Stavanger, Sola


Klikk på kartet for mer informasjon

Kartet dekker et område på 40 x 40 km.    Sola kommune
BILDER FRA SOLA.                         BILDER FRA FLYPLASSEN. (klikk i kartet ovenfor)ATTRAKSJONER I NÆRHETEN

Her kommer en beskrivelse av attraksjoner og andre spennende steder i nærheten av flyplassen.

Send meg gjerne informasjon på post@aviel.noFLYPLASSENS HISTORIE

I 1933 tok skipsreder Ole Bergesen og siv.ing. Birger Hønningstad initiativ til å bygge en lufthavn i Stavangerregionen. Dette resulterte i at Norge, i 1937, fikk sin første sivile lufthavn. Kong Haakon VII foretok den offisielle åpningen som skjedde med stor festivas den 29. mai samme år med deltakelse fra ledende europeiske nasjoner.

Størrelsen på lufthavnen var fra begynnelsen ca. 600 da. med 2 rullebaner på henholdsvis 920m og 850m og bredde 40m. Rullebanene var blant de første i Europa som var bygget med betongdekke. Trafikkbygning, hangar og kontrolltårn ble også bygget. Omkostninger for hele anlegget kom på ca. 2 mill. kr. som ble dekket av Staten og Stavanger by, hver med 50%. Som en kuriositet kan nevnes at det ble holdt ca. 500 sauer for å beite ned gresset mellom rullebanene.

Flyplassen under krigen
Under okkupasjonen 1940-1945 foretok tyskerne betydelige utvidelser av flyplassen. I løpet av krigsårene ble de opprinnelige baner forlenget til henholdsvis 2000 og 1800 meter. Det ble anlagt en øst/vest bane på 1800 m og en kjørevei for fly rundt plassen (ringbane). Lufthavnens totale areal dekket på den tiden 5000 da.

Betongvei ble anlagt mellom sjøflyhavnen og flyplassen, 8 nye hangarer ble reist og mellom Sola og Forus ble betonggaten Løwenstrasse bygget. Flyplassen fikk et stort belysningsanlegg med bl.a. flere kilometer lange innflygningslysrekker, flere radaranlegg og et tysk instrumentlandingssystem.
Det ble oppgitt at tyskerne totalt påkostet Sola 400 mill. kr. under okkupasjonstiden, noe som klart forteller hvilken betydning lufthavnen hadde som strategisk viktig base for det tyske flyvåpen under den 2. verdenskrig.

Flyruter
Sola kjempet lenge om internasjonale ruter og i særdeleshet om atlanterhavstrafikk. Både i tiden før og like etter den 2. verdenskrig var det flere tilløp til nye ruter uten at det lykkes å etablere permanente forbindelser.

Det engelske flyselskapet Allied Airways åpnet , i juli 1937, en rute mellom Newcastle og Stavanger. Etter mindre enn 2 måneder ble ruten lagt ned da kun 15 betalende passasjerer hadde benyttet denne reisemåten. Selskapet benyttet et fire-motors fly av typen De Havilland 86A Express med plass til 11 passasjerer.

Det var en stor begivenhet når Det Norske Luftfartsselskap åpnet den første skikkelige internasjonale flyrute via stavanger lufthavn 8. april 1946. På ruten fra Oslo via Sola til London benyttet DNL den velkjente flytypen Douglas DC-3.

I februar 1947 ble det i styremøte i Scandinavian Airline System i Stockholm fattet vedtak om at Stavanger lufthavn skulle være endepunkt for Atlanterhavstrafikken. Dette skapte stor glede og optimisme i Stavangerregionen hvor man så for seg Stavanger lufthavn, Sola som et senter for Skandinavisk luftfart.
Imidlertid ble Statens luftfartspolitikk endret og alle planer om opprustning av lufthavnen ble stanset. Dette medførte at lufthavnen mistet sin posisjon og også sin kvalitet.

Den nasjonale og europeiske flytrafikken var nu inne i en periode med rivende utvikling og for ikke å falle helt utenfor var det nødvendig å utbedre lufthavnens forskjellige anlegg. Rullebanene ble opprustet til å tåle større og tyngerefly. Rutetrafikken på Sola tok ikke skikkelig av før på 60-tallet. Oljevirksomheten i Nordsjøen var sterkt medvirkende til dette. Flere utenlandske ruter ble etablert. Antall passasjerer pr. år ved lufthavnen har i perioden 1969 - dd øket fra 432.000 til over 3 milioner. Følgende ruteselskaper traffikerer lufthavnen regelmessig: SAS Braathens, Widerøe, KLM, Danish Air Transport, Norwegian Air Shuttle.

Forsvaret
En rekke av Luftforsvarets skvadroner har vært stasjonert på Sola etter den 2. verdenskrig. I de første årene var det flybåter og amfibiefly av typen Sunderland, Catalina og Albatross. Den første landbaserte skvadronen (334 skv) kom til Sola i 1949 med De Havilland Mosquito jagerbombere som senere ble byttet ut med F-84 Thunderjet.

I 1952 ble jettreningsskvadronen samt skyte -og bombeskolen, som er forløperen til 718 skvadron, etablert på Sola. Treningsfly av typen Lockhead T-33A kom i 1953 og ble værende på Sola i mange år som ledd i videreutdanningen av norske jagerflygere etter hjemkomsten fra Kanadiske og Amerikanske flyskoler. Senere fulgte det vekjente jagerflyet Northrop F-5A og toseteren F-5B.

718-skvadronen ble nedlagt i 1983 som den siste jagerflyskvadronen på Sola.
Tilbake ble 330 skvadronen (redningsskvadronen) utstyrt med Westland Sea King redningshelikoptere. Skvadronen har gjennom årene gjort en formidabel innsats ved ulykker til lands og i havområdene.

Etter nedleggelsen av 718 skv. har stasjonens operative rolle, i tillegg til 330 skv., vært å kunne motta og forsyne egne og allierte flyavdelinger slik at disse kan benytte Sola som utgangspunkt under øvelser og ellers når det måtte være nødvendig.


Kilde: Informasjonsside om Stavanger Lufthavn, Sola på Avinor sin hjemmeside.

   

Nettstedet er produsert av AVIEL  v/ Hans-Olaf Reitås  -  7530 MERÅKER  -  Tlf.: 917 38 710  -  E-post: post@aviel.no

 sitemap
Admin