Kjeller


Klikk på kartet for mer informasjon

Kartet dekker et område på 40 x 40 km.    Skedsmo kommune
BILDER FRA SKEDSMO.                         BILDER FRA FLYPLASSEN. (klikk i kartet ovenfor)ATTRAKSJONER I NÆRHETEN

Her kommer en beskrivelse av attraksjoner og andre spennende steder i nærheten av flyplassen.

Send meg gjerne informasjon på post@aviel.noFLYPLASSENS HISTORIE

1824-1910
Gården Kjeller Vestre eies av stortingsrepresentant for Akershus J. N. Selboe.

1910
Kjeller Vestre overtas av M. H. Brøther og utenriksminister Nils Christian Ihlen som åpner for flyvirksomhet.

1912-14
Fra 1912 begynte norske flyvninger ved Kjeller. Forsvarsdepartementet leide Kjellergårdens jorder. I den første perioden fungerte Kjeller gård dels som kontor og innlosjeringssted tilknyttet flyvirksomheten på Kjeller.

1914-39
I perioden 1914-16 ble flyplassen utvidet. I 1915 startet byggingen av kaserne, messebygning, boliger for funksjonærer og arbeidere, samt verksteder, hangarer og administrasjonsbygning langs veien.
Hærens Flyvemaskinfabrik ble etablert samtidig og det første flyet var ferdigkonstruert i 1918.
En større brann i 1919 medførte igjen en del byggevirksomhet.
I 1933 ble navnet endret til Kjeller Flyfabrikk. Kjeller var under hele denne perioden også en aktiv stasjon for andre skoler og avdelinger i Hæren.
Kjeller hadde i tillegg sivil ruteflyging frem til 1939. Da sto Fornebu ferdig og overtok denne trafikken.

1940-45
Kjeller var blant tyskernes primære bombemål og etablissementet ble overtatt av tyskerne allerede 10. april 1940. Det ble stor tysk anleggsvirksomhet fra mai 1940. Deler av sletten ble planert på nytt og det ble laget startbane av plankelemmer og demning mot Nitelva.
Flyfabrikken fikk nye bygninger og verksteder for reparasjon og montering av tyske fly. Kjeller var tyskernes hovedreparasjonsbase for fly stasjonert i Norge.
I 1943 og –44 ble Kjeller angrepet av allierte fly, noe som medførte store skader.

1945-60
Gjenoppbyggingen av Kjeller flyfabrikk tok til straks etter 1945. Kjeller og Horten flyfabrikk blir innordnet som avdelinger under Luftforsvarets Tekniske Etat. I 1952 ble Kjeller flyfabrikk lagt ned. Virksomheten fortsatte imidlertid som Flyvåpnets forsyningskommando. Året etter ble Luftforsvarets Tekniske Etat overført til Kjeller.
Denne organisasjonen er forløperen til dagens Forsvarets forskningsinstitutt. (FFI)


Teksten er hentet fra Forsvarets Bygningstjeneste sin Landvernplan for Forsvaret.

Jeg mangler historie for selve flyplassen fra 1960 og frem til i dag.
Gi meg et tips hvis du vet om kilder som har mer historisk informasjon om denne plassen.


   

Nettstedet er produsert av AVIEL  v/ Hans-Olaf Reitås  -  7530 MERÅKER  -  Tlf.: 917 38 710  -  E-post: post@aviel.no

 sitemap
Admin