Oslo lufthavn, Gardermoen


Klikk på kartet for mer informasjon

Kartet dekker et område på 40 x 40 km.    Ullensaker kommune
BILDER FRA ULLENSAKER.                         BILDER FRA FLYPLASSEN. (klikk i kartet ovenfor)ATTRAKSJONER I NÆRHETEN

Her kommer en beskrivelse av attraksjoner og andre spennende steder i nærheten av flyplassen.

Send meg gjerne informasjon på post@aviel.noFLYPLASSENS HISTORIE

Lokalisering av hovedflyplass i Norge har sine røtter helt tilbake på 20-tallet. Den første ”hovedflyplass” ble lagt til Gressholmen i indre Oslofjord som var en sjøflyhavn.

Sommeren 1939
Fornebu Lufthavn blir offisielt åpnet.

Krigsårene:
Okkupasjonsmakten bygger et stort flyplassanlegg på Gardermoen.
Det har vært ekserserplass på Gardermoen siden 1740  og den militære virksomheten har pågått helt fram til våre dager.

Mot slutten av 40-tallet:
Det pågår en lokaliseringsdebatt for ny hovedflyplass der Gardermoen er et aktuelt alternativ.

80-tallet:
Den første store flyplassutredningen anbefaler Hobøl i Østfold som lokaliseringssted. Denne løsningen vedtas, store områder båndlegges, men planene blir ikke realisert.
I mellomtiden er kapasiteten på Fornebu i ferd med å sprenges og det begynner å haste med en avgjørelse.
Man fortsetter med nye alternativer og utredninger der Hurum er en sterk kandidat.

1988:
Alternativet med hovedflyplass på Hurum blir vedtatt i Stortinget. Men værmålinger i tiden som følger viser at flyplassen vil få dårlig regularitet.

8. oktober 1992:
Etter mer enn 30 års flyplassdebatt vedtar Stortinget byggestart av ny hovedflyplass på Gardermoen.
Flatt terreng under store deler av flyplassen og stabile grusmasser som motvirker telehiv var et av mange argumenter for lokalisering.

13. november 1992:
Oslo Lufthavn AS stiftes. De får ansvar for planlegging og utbygging av den nye flyplassen.

1.mai 1997:
Oslo Lufthavn AS overtar driften av Gardermoen inklusive Fornebu så lenge den er operativ.

8. oktober 1998:
Etter totalt 11,4 milliarder kroner (1992-kroner) inkludert grunnerverv og erstatninger står Oslo Lufthavn, Gardermoen ferdig.

Nøkkeltall:
10.000 mennesker involvert i byggingen.
Mer enn 3.000 leverandører.
90% av verdiene skapt i Norge.
400.000 kvadratmeter bygningsmasse oppført.
322 bygninger er revet.
142 bygninger er solgt og flyttet.
66 km dobbelsporet jernbane mellom Oslo og Gardermoen. (26 minutter)
Kontrolltårnet er 92 meter høyt.
Bagasjekapasitet ca. 9.000 kolli pr. time begge veier.
Terminalbygningen har verdens lengste limtredragere.
Mer enn 80 avganger og landinger pr. time.
Årskapasitet 17 millioner reisende.
Det er mer enn 100 selskaper etablert på området med 10.000 arbeidsplasser.


Det meste av opplysningene er hentet fra Oslo Lufthavn (OSL) sin brosjyre ”Norges nye hovedflyplass”.

   

Nettstedet er produsert av AVIEL  v/ Hans-Olaf Reitås  -  7530 MERÅKER  -  Tlf.: 917 38 710  -  E-post: post@aviel.no

 sitemap
Admin