Klikk for å komme videre.
Elverum, Starmoen


Klikk på kartet for mer informasjon

Kartet dekker et område på 40 x 40 km.    Elverum kommune
BILDER FRA ELVERUM.                         BILDER FRA FLYPLASSEN. (klikk i kartet ovenfor)ATTRAKSJONER I NÆRHETEN

Her kommer en beskrivelse av attraksjoner og andre spennende steder i nærheten av flyplassen.

Send meg gjerne informasjon på post@aviel.noFLYPLASSENS HISTORIE

 

Området som i dag fremstår med en gresslette på nærmere 1200 x 200 meter, var i juni 1976 utsatt for den største skogbrannen i Norge i etterkrigstiden.
 
Ganske raskt etter brannen, begynte en gruppe ildsjeler i Elverum Flyklubb å etablere en grusstripe i brennfeltet. Det var relativt enkelt å få tilgng på arealet, da Elverum Kommune måtte bære mye av ansvaret for brannen som begynte på avfallsplassen. Et syttitalls grunneiere som hadde fått ødelagt skog, anført av tidligere landbruksminister Johan C. Løken, fikk tildelt tilsvarende arealer med frisk skog fra kommunen i et makeskifte. Derved satt kommunen med et stort område hvor det lå til rette for å kunne utvikle ulike typer anlegg.
 
Det nasjonale senteret for seilflyging lå på Notodden, men seilflymiljøet hadde i en årrekke sett etter et nytt sted som kunne være et bra utgangspunkt for strekkflyging, bra luftromssituasjon og mulighet for å etablere et eget anlegg med hangarer, administrasjons- og undervisningslokaler samt overnattingsfasiliteter. Det var en forutsetning at egnet område enten måtte kjøpes eller leies med 40 års leietid for å få tilgang på spillemidler. Alle forholdene lå til rette på Elverum, og det ble tidlig på 80-tallet inngått en avtale med Elverum Flyklubb om overtakelse av flyplassen. Klubben har regulert spesielle rettigheter og plikter i en avtale med NLF.
 
I mai 1989 ble Ole Reistad Senter offisielt flyttet fra Notodden til Elverum. Utover 90-tallet ble det iverksatt et større anleggsarbeid. Det meste av jobben ble utført av en videregående skole i området. Det er enorme mengder masse som ble flyttet internt på området, og etter at massene var balansert ut på arealet har vi et ganske flatt område hvor høydeforskjellen er kun 4 meter fra nord til syd.
 
Det er svært mange arrangement på Starmoen, og 2004 har i så måte representert et forløpig høydepunkt. Verdensmesterskapet i seilflyging ble arrangert over en treukers periode i juni, samt tre andre seilflykonkurranser og flere kurs. På toppen kommer kurs og samlinger innen motorflyging, som for eksempel GAP, mikroflykonkurranser og modellflykonkurranser.
 
Det er nærmere 100 overnattingssenger på Ole Reistad Senter / Starmoen Flyplass. Dette er alt fra små rom med køyesenger i internat eller klubbhus, til fullt utstyrte høykvalitetshytter med bad, kjøkken med oppvaskmaskin, TV og peisrom.
 
Den totale aktiviteten på Starmoen har vært i sterk vekst de senere årene. Det er i dag et godt forhold til naboer og kommunen, men dette må ikke bli noen sovepute. Vi må i sterkere grad enn tidligere legge begrensninger på egen aktivitet slik at disse positive forholdene kan fortsette. Det er mye plass og kapasitet på Starmoen, og vi setter stor pris på å få besøk. Vi vil imidlertid minne om at denne er en plass til ikke allmenn bruk og at PPR er påkrevd. Det medfører betydelige kostnader å drive en slik plass, og det oppfordres til at besøkende uoppfordret sørger for å betale startavgiften. Det er mulig å kjøpe årskort på plassen, men også årskortinnehavere skal innhente tillatelse til bruk i hvert enkelt tilfelle. Vi er her spesielt oppmerksom på de som kommer for å drive landingstrening og gjerne produserer et stort antall touch-and-go når de først har kommet.
 
Vi ber alle som skal besøke Starmoen om å sette seg godt inn i prosedyrene for inn- og utflyging. Disse er beskrevet i Jeppesen Airfield Manual. Spesielt viktig er det å unngå kryssing av plassen lavere enn 2800 fot da vinsj benyttes som startmetode for seilfly. Radiofrekvens på Starmoen er 123.350 MHz.

Velkommen til Starmoen!


Historien er skrevet av John Eirik Laupsa og hentet fra Elverum Flyklubb sin hjemmeside.

   

Nettstedet er produsert av AVIEL  v/ Hans-Olaf Reitås  -  7530 MERÅKER  -  Tlf.: 917 38 710  -  E-post: post@aviel.no

 sitemap
Admin