Klikk for å komme videre.
Atna


Klikk på kartet for mer informasjon

Kartet dekker et område på 40 x 40 km.    Stor-Elvdal kommune
BILDER FRA STOR-ELVDAL.                         BILDER FRA FLYPLASSEN. (klikk i kartet ovenfor)ATTRAKSJONER I NÆRHETEN


Glopheim kafe

Kafe med originalt interiør og eksteriør fra ca. 1957. Glopheim er en av Skandinavias best bevarte 50-talls kaféer.
Glopheim Kafé er en stiftelse som ble en realitet fordi noen personer knyttet til stedet Atna tok Kaféens historie og betydning til seg og ville bevare miljøet. Dette var i første rekke Morten M Kristiansen, tidligere tegner i VG og hans samboer/kunstner Sissel Gjersum. Noe tidligere ble det diskutert hva som burde skje med kaféen, og dette ble diskutert med eiere og drivere av kaféen Karin og Asbjørn Dellerud. De hadde også bakeriet i drift, og produserte foruten brød og bakervarer til lokalt salg, også distribuert sine produkter via buss og jernbane til distrikter omkring. Glopheims Wienerbrød er viden kjent. Dellerud deltok aktivt i innovasjon og utvikling av forskjellige produkter, blant annet brød tilsatt krydder av bjørkeløv. Samarbeid med forskningsmiljø og gründer Trond Nordby. Dellerud overtok kaféen etter Arne Østhagen som sammen med sin familie bygde opp bedriften. Glopheim er altså fredet av riksantikvaren nå.
Morten M Kristiansen tok personlig kontakt med riksantikvaren etter en samtale med Trond Nordby (T.N)(en søndag tidlig på 2000-tallet). T.N. fikk i oppdrag å skrive Glopheims historie en mandag formiddag etter dette, og ved hjelp av ulike kilder ble et dokument sendt til riksantikvarens folk som hadde møte på Røros samme dag. Midlertidig vern ble gitt samme dag. Tidligere samtaler med Dellerud og en arkitekt medførte at opplysninger om potensiell vernestatus for kaféen ble gitt til Miljøvernavdelingen i Hedmark( lenge før kaféen ble nedlagt), avd. for slike vernsaker, i slutten av 1980-tallet. Dette ble meddelt Stor-Elvdal kommune umiddelbart (av T.N) da saken ble kjent for riksantikvaren.
Resultatet kjenner vi, og ved hjelp av dette, og innsatsen til Morten M Kristiansen og Sissel Gjersum, ble Glopheim kjøpt med kapital av private i og omkring Atna. Den første som betalte 15.000kr til dette var Eva Svanhild Nordby, Atna, og etter dette kom ca. 20 andeler.
Kaféen ble derfor en stiftelse; Stiftelsen Glopheim.
Glopheim Kafé DA er et privat foretak som ikke inngår i stiftelsen Glopheim, men er leietaker til lokalene. Olavsrosa som er tildelt gjelder «konseptet Glopheim» og er et merke som må leies/år for å benyttes. Historiene bak dette private DA og Stiftelsen Glopheim er helt forskjellige, og må ikke sammenblandes.
Det derfor viktig å understreke at «Olavsrosa» ikke er en anerkjennelse for det arbeidet som virkelig dannet grunnlaget for at Glopheim ble sikret og fredet av riksantikvaren.
Glopheim Kafé ligger bare 300 meter fra flyplassen.

Atna øl
Eget mikrobryggeri. Flere sorter basert på nærheten til skog og fjell. Mer informasjon på www.atnaol.no
Ølet kan også kjøpes hos Coop Atna ved flyplassen.


Kom gjerne med forslag til mer utfyllende tekst.
Og tips meg gjerne hvis det finnes flere severdigheter i området.

post@aviel.noFLYPLASSENS HISTORIE

 

Mathiesen-Atna AS eier store skogområder.
På slutten av 60-årene planla man gjødsling og sprøyting disse skogeiendommene ved hjelp av småfly. Dette førte til at Atna Flyplass ble anlagt. I årene som fulgte ble flyplassen brukt til skogbruksformål. I dag brukes den mer tilfeldig av private småfly.


Kom gjerne med forslag til mer utfyllende tekst eller helt ny tekst.
post@aviel.no

   

Nettstedet er produsert av AVIEL  v/ Hans-Olaf Reitås  -  7530 MERÅKER  -  Tlf.: 917 38 710  -  E-post: post@aviel.no

 sitemap
Admin