Florø lufthamn


Klikk på kartet for mer informasjon

Kartet dekker et område på 40 x 40 km.    Flora kommune
BILDER FRA FLORA.                         BILDER FRA FLYPLASSEN. (klikk i kartet ovenfor)ATTRAKSJONER I NÆRHETEN

Her kommer en beskrivelse av attraksjoner og andre spennende steder i nærheten av flyplassen.

Send meg gjerne informasjon på post@aviel.noFLYPLASSENS HISTORIE

Det startet som sjøflyruter i 1930-årene og var de første i Sogn og Fjordane. Det var ingen faste anløp men man startet opp og fløy folk hit og dit etter behov.
Etter hvert tok man også med passasjerer på postflyene som daglig fraktet Bergens Tidene ut i fylket.

Allerede på 1950-tallet lanserte den flyinteresserte byingeniøren Arne Bengtsen planer om flyplass. Det ble nedsatt en komitè som skulle se på mulighetene. De la fram sine planer for flyplass februar 1956. Kommunaldepartementet godkjente finansieringen og bygging av flyplass ble startet høsten samme år.

Men byggearbeidene ble stoppet allerede i desember fordi Vestlandske Luftfarts-selskap ikke fikk godkjent Twin Otter flyene som skulle brukes til vinterflyging.

En del av den planerte flystripa ble i stedet brukt som bilvei, men man jobbet videre med saken.

I 1964 forelå det en offentlig plan for norske stamflyplasser, men Florø var langt nede på listen.

I 1969 vedtok Stortinget at det skulle bygges småflyplasser i Sogndal, Florø og Ørsta/Volda. Dermed kunne det 13 år gamle byggeprosjektet fortsette.

Den 28. juli 1971 ble flyplassen i Florø offisielt åpnet av daværende samferdselsminister Reiulf Steen.

I år 2000 ble rullebanen utvidet fra 800 til 1199 meter.

Høsten  2006 ble rullebanen utvidet til 1264 meter.

Flyplassen eies i dag av Avinor.

   

Nettstedet er produsert av AVIEL  v/ Hans-Olaf Reitås  -  7530 MERÅKER  -  Tlf.: 917 38 710  -  E-post: post@aviel.no

 sitemap
Admin