Meråker, Øian


Klikk på kartet for mer informasjon

Kartet dekker et område på 40 x 40 km.


    Meråker kommune
     
        Maria's blogg                       DemoonFilms
Flyfoto
Riksgrensen

BILDER FRA MERÅKER.
                         BILDER FRA FLYPLASSEN. (klikk i kartet ovenfor)
ATTRAKSJONER I NÆRHETEN

Meråker Bygdemuseum er et jordbruksmuseum med mange bygninger fra 17- og 1800-tallet. Her finner du bl.a. den gamle "Puldstuggu", som var hovedbygning på husmannsplassen Pulden, og det gamle buret som skal ha stått i Pulden siden plassen ble til for over 200 år siden. Det er også seterhus, fjøs, smie og skogskoie her. I Kvennbekken ligger Kvennhuset som er en kopi av et hus fra 1820.

Kopperå Industrimuseum
Smeltinga av malm i Meråker har en 2000-årig historie, noe som bekreftes av funn av slagg og jern. I 1770 ble den første smeltehytta reist på Gilså. I den gamle hytteskriverstuggu vises minner etter kopper- og jernsmeltinga. Smelteverket for karbid, jern og silisium i Kopperå starta opp 1900. I den nedlagte kraftstasjonen presenteres smelteverkshistoria gjennom mer enn hundre år.
Det er også en natursti med minner fra svunnen tid i tilknytning til museumet.

Naturopplevelser
Meråker er rik på skoger, fjell og vassdrag med mulighet for jakt, fiske og friluftsliv.
Hva med en tur på Fonnfjellet? Fra 1100 meter får du et prektig skue over Meråker og store deler av midt-Norge. Turen opp tar 2-3 timer avhengig av tempo.
Det er mulighet for guidede friluftsopplevelser av mange slag for den som ønsker det.
FLYPLASSENS HISTORIE

1964
Meråker Brug ville forsøke å gjødsle sin skogeiendom på 1,2 millioner mål fra fly. Selskapet lette etter en egnet plass for å anlegge en flystripe og fant det på Øian Gård. Flystripen ble bygd og skoggjødsling med fly ble satt i gang. Datteren på gården ble svært fasinert av flygingen og som andre kvinne i landet tok hun trafikkflygersertifikat klasse B i 1968. Sammen med Hilmar Tollefsen fra Stjørdal stiftet de HiBo-Fly med rett til taxiflyging, rundflyging, fotoflyging og utdannelse av privatflygere. Selv om selskapet hadde base på Trondheim Lufthavn Værnes ble også Øian Flyplass flittig brukt. Selskapet var operativt til i slutten av 1970. Flyplassen var deretter åpen for mer tilfeldige besøk fra lufta.

1992
Det ble blåst nytt liv i flyplassen ved at nabo Hans-Olaf Reitås begynte å operere med småfly på stedet.

1996
Meråker Flyklubb ble stiftet hvis formål var å holde Øian Flyplass i operativ stand i nært samarbeid med grunneier. Nå brukes plassen flittig av lokale flyeiere men det dropper stadig innom langveisfarende også. Hvert år arrangerer den lokale flyklubben flytreff og andre flyrelaterte aktiviteter med variert innhold.

2005
Grunneier oppførte i samarbeid med flyklubben en flott hangar på 300 m3.
Et meget kjærkomment tilbud for vårt eget fly og besøkende.

   

Nettstedet er produsert av AVIEL  v/ Hans-Olaf Reitås  -  7530 MERÅKER  -  Tlf.: 917 38 710  -  E-post: post@aviel.no

 sitemap
Admin