Trondheim lufthavn, Værnes


Klikk på kartet for mer informasjon

Kartet dekker et område på 40 x 40 km.    Stjørdal kommune
BILDER FRA STJØRDAL.                         BILDER FRA FLYPLASSEN. (klikk i kartet ovenfor)ATTRAKSJONER I NÆRHETEN

Her kommer en beskrivelse av attraksjoner og andre spennende steder i nærheten av flyplassen.

Send meg gjerne informasjon på post@aviel.noFLYPLASSENS HISTORIE

6. juni 1887
Forsvaret kjøper Værnes Hovedgård.

1912
Noen fremtredende forretningsmenn i Trondheim samler sammen penger som øremerkes til opprettelse av et luftforsvar for Midt-Norge. Hele pengesummen på 6.000,- kroner overføres til Forsvaret i slutten av 1913.

Juli 1912
Stortinget sørger for en ekstrabevilgning til Forsvaret.

12. august 1922
Som et resultat av ekstrabevilgningen opprettes ”Nordenfjeldske Flyveavdeling”. Dette er et ledd i styrkingen av det Norske Forsvar med vekt på den nordlige landsdelen. Sammen med et betydelig bidrag fra direktør Ragnvald Blakstad muliggjør dette etablering av en militær flyplass i Midt-Norge. Det kjøpes inn et franskprodusert fly av type Maurice Farman 7 også kalt ”Longhorn”. Den får Norsk registrering med kallenavn ”Olav Tryggvessøn”. Det bygges ny hangar og flystripe på Kirkesletta som i dag utgjør den østlige del av flyplassen.

26. mars 1914
Klokken 1800 foretas første take-off fra den nye flystripa. Det er ingeniørkaptein Jens Helge Sem-Jacobsen som sitter bak spakene i selveste ”Olav Tryggvessøn”. Flyturen varer i 7 minutter til stor forskrekkelse for folk og fe på gårdene omkring.

1940 (okkupasjonen)
Tyskerne overtar Værnes og bygger en 800 meter lang rullebane av tre.

1942 (okkupasjonen)
Tyskerne bygger 3 nye rullebaner i betong.

1952
Det Norske Luftfartsselkap (senere SAS) starter ruteflyging mellom Oslo Fornebu og Værnes.

1956
Braathens SAFE får faste anløp på Værnes i stedet for Lade ved Trondheim.

I 1957-63
Etter hvert begynner jet-alderen å nærme seg med behov for betydelig lengre rullebane.
Enorme mengder med fyllmasse kjøres utover Trondheimsfjorden for å forlenge rullebanen fra 1600 meter til dagens 2365 meter.

1965
De første jetflyene av typen Caravelle kommer. Samme år oppføres det også et nytt terminalbygg.

I årene som følger foregår det mange byggeprosjekter og utvidelser. Betydelige deler av denne utbyggingen finansieres av NATO. Det reiser stadig flere mennesker gjennom flyplassen.

1975
Flyplassen får nytt tårn. Det 4. tårnet siden oppstarten.

1982
Det oppføres enda et nytt terminalbygg (dagens terminal B) som bygges sammen med det gamle. Værnes utviklet seg til en militær/sivil storflyplass.

1985
Mer enn 1 million mennesker reiser gjennom flyplassen.

1994
Flyplassen feirer 80-års jubileum.
Værnes er landets mest moderne lufthavn og opererer Norges første ”flytog”.

15.november 1994
Offisiell åpning av nye terminal A som er bygd sammen med terminal B.

1997
Nytt parkeringshus bygges foran terminal A med plass til over 2000 biler.

2003
Nytt kontrolltårn og nytt sikringsbygg på 2900 m2 med avsatt plass for ny kontrollsentral står ferdig.
Tårnet rager 53 meter over bakken og er dermed norges nest høyeste kontrolltårn.

15. oktober 2005
Nytt tårn tas i bruk etter lang ventetid. Ventetiden skyldes hovedsakelig pågående diskusjoner om reduksjon av antall kontrollsentraler og ny lokalisering av disse.

Etter mange og lange diskusjoner blir det besluttet at kontrollsentralen flyttes til Bodø.

Februar 2006
Større modernisering av terminal B.
Den bygges om grunnet stor økning i utenlandstrafikken og nye tax-free regler.
I dag reiser ca. 2,6 millioner mennesker gjennom flyplassen hvert år.

Værnes er den nest eldste offentlige flyplass i Norge. (Rygge er eldst)


For mer utfyllende historie anbefales boken:
"VÆRNES - fra høvdingsete til storflyplass" av Rune Hovd.  ISBN-82-995464-0-0


   

Nettstedet er produsert av AVIEL  v/ Hans-Olaf Reitås  -  7530 MERÅKER  -  Tlf.: 917 38 710  -  E-post: post@aviel.no

 sitemap
Admin