Ørland


Klikk på kartet for mer informasjon

Kartet dekker et område på 40 x 40 km.    Ørland kommune
BILDER FRA ØRLAND.                         BILDER FRA FLYPLASSEN. (klikk i kartet ovenfor)ATTRAKSJONER I NÆRHETEN

Her kommer en beskrivelse av attraksjoner og andre spennende steder i nærheten av flyplassen.

Send meg gjerne informasjon på post@aviel.noFLYPLASSENS HISTORIE

Mars 1941
I begynnelsen av mars 1941 fikk flere bønder i Vik- og Mikkelshaugområdet på Ørland deler av sine områder beslaglagt av okkupasjonsmakten. Og allerede i midten av april var tyskerne i gang med byggearbeidene for ny flyplass. Omkring 3000 nordmenn arbeidet på anlegget.

1942
Den første startbanen var klar i begynnelsen av året. Den var på 2000 x 50 meter og dekket var laget av 3”x5” treplank. Senere på året ble startbane nummer to påbegynt. Den skulle bli på 1600 x 50 meter med dekke av betong. Denne banen fikk navnet ”Hermann Görings Strasse” og stod ferdig i 1944. Den danner i dag en del av hovedstartbanen.

1942-43
Oppføring av hangar A, B, C og flykontrollbygningen.

1943-44
Hangargruppe nord og ”Prestegårdsleiren” ble oppført. Samme år ble det også lagt telefonnett i bakken som knyttet sammen de oppførte anleggene.

Mai - oktober 1945
Britiske styrker overtok flyplassen noen dager etter fredsslutningen. Britene hadde trolig ikke fly på Ørland, og deres aktivitet besto for det meste i ødeleggelse av de ca. 30 tyske flyene som var igjen på flyplassen samt opprydding og vakthold.

1945
Det norske flyvåpenet overtok flyplassen den 9. oktober. Det ble da bestemt at flyplassen skulle legges ned. Alle bygningene ble frigitt, solgt og revet. Treplankene i banedekket ble sendt til Nord-Norge for gjenbruk.

1946-51
Ingen aktivitet bortsett fra noen øvelser.

1950
Norske myndigheter bestemte at flyplassen skulle bygges ut til jagerflyplass.

1951-54
Den 1600 meter lange banen ble forlenget til 2300 meter. Flyplassen ble samtidig innlemmet i Atlanterflåtens infrastrukturprogram og anlegget fikk den standard og finansiering som fulgte med dette.

1955-98
I denne perioden har det vært kontinuerlig og variert aktivitet. Stasjonen har hatt stasjonert ulike avdelinger, skvadroner, fly og helikoptre, med oppgaver knyttet til norsk og internasjonal virksomhet innen overvåking, redningsarbeid, luftvern og transport. Plassen nyttes mye til øvelsesvirksomhet for norske og utenlandske avdelinger.


Teksten er et utdrag fra Katalog Trøndelag 162110 Ørland Hovedflystasjon (offentlig tilgjengelig)

   

Nettstedet er produsert av AVIEL  v/ Hans-Olaf Reitås  -  7530 MERÅKER  -  Tlf.: 917 38 710  -  E-post: post@aviel.no

 sitemap
Admin