Snåsa, Grønøra


Klikk på kartet for mer informasjon

Kartet dekker et område på 40 x 40 km.    Snåsa kommune
BILDER FRA SNÅSA.                         BILDER FRA FLYPLASSEN. (klikk i kartet ovenfor)ATTRAKSJONER I NÆRHETEN

Her kommer en beskrivelse av attraksjoner og andre spennende steder i nærheten av flyplassen.

Send meg gjerne informasjon på post@aviel.noFLYPLASSENS HISTORIE

I 1967 ble det startet flyklubb på Snåsa.
Klubben var i første omgang en avdeling under Værnes Flyklubb.
Mange fra Snåsa var flyinteressert, og det første teorikurset i klubbens regi samlet 18 potensielle piloter. I juni 1967 kjøpte klubben eget fly,
en Piper Colt PA 22, LN- AEW.
Denne ble i første omgang stasjonert på Rinnleiret i Verdal.
Det ble samtidig satt igang arbeid med å få til flyplass på Grønøra, Bjørn Lund var rektor på Finsås på denne tiden, og tok initiativ til å realisere planen om å anlegge flyplass på Snåsa.
Rekkefølgen med beslutning om å planlegge, bygge og få godkjenning av plassen hos grunneieren Snåsa kommune, var noe uklar, men faktum er at det første flyet landet på Grønøra sommeren 1967. I 1969 skilte klubben seg ut fra å være en avdeling av Værnes flyklubb, til å bli en selvstendig klubb.
Snåsningene viste seg å være interessert i fly og flyging, det var stor deltakelse på dugnadsarbeidet i anleggsperioden. Folk stilte opp med utstyr, og det ble gitt tømmer til oppsetting av hangar. Dette var et betydelig løft for 40 år siden.
Først selve flystripa, så vei med bru over Svartelva. Adkomsten fra Grossmyra over jernbanen var ikke hensiktsmessig. Hangar ble bygget og strøm ført fram til plassen. Alt dette kom på plass i perioden 1967 til 1971.
En danseplatt som sto på Strindmoen (golvet fra bedehuset i Sandbrekka)
 ble flyttet til nordsida av plassen mot elva, denne kom godt med når det skulle arrangeres flyfest. Det ble også anskaffet en brakke som sto ved transformatoren, til klubbhus og oppholdsrom. Denne ble etter hvert preget av forfall, så da klubbrom var ferdig innredet i hangaren, ble brakka gitt bort til Namdal flyklubb og plassert på Bjørgan.
De første årene klubben og anlegget var i drift, var preget av stor entusiasme, og tro på flyging både til hygge og nytte. Klubben inviterte blant annet samtlige medlemmer i kommunestyret på rundtur over Snåsa!

Dessverre skjedde to alvorlige ulykker de første årene,
noe som la en kraftig demper på aktiviteten. Det fulgte flere år hvor driften av klubben og flyplassen ble holdt i gang av ildsjeler, men den store oppslutningen klubben hadde tidligere ble betraktelig redusert.
Av entusiastene som var med fra starten, må i tillegg til Bjørn Lund nevnes Harald Kristiansen og Norvald Aune.
Disse to har vært aktive helt inn på 2000-tallet, og har på mange måter vært linken fra de ”gode gamle dager” og fram til i dag.

Flyging med vanlige ”småfly” har etter hvert blitt både dyrt og belemret
med mye byråkrati.
Midt på 90-tallet ble Snåsa mikroflyklubb stiftet, og mye av virksomheten fra da og fram til nå har vært preget av denne typen flyging. Mikroflygingen representerer mye av den entusiasmen som preget A-flygingen på 60-tallet.
Den administreres av Norges Luftsportsforbund, og er idrettsgren (luftsport) tilsluttet Norges Idrettsforbund.
Grønøra er i dag regionsenter for luftsport i midt-norge, og stordelen av virksomheten på Grønøra er i form av flyging med mikrolette fly.
Klubben har skoletillatelse og egen instruktør. Siden 1996 har hvert år 2-3 nye tatt sertifikat for mikrofly. Snåsa Flyklubb har pr i dag ca 15 medlemmer, mens mikroflyklubben har ca 25.
F.o.m 2008 er klubbene slått sammen, all virksomhet på Grønøra er organisert gjennom Snåsa flyklubb.

Kilde: Stein E. Graven

   

Nettstedet er produsert av AVIEL  v/ Hans-Olaf Reitås  -  7530 MERÅKER  -  Tlf.: 917 38 710  -  E-post: post@aviel.no

 sitemap
Admin