Namsos lufthavn


Klikk på kartet for mer informasjon

Kartet dekker et område på 40 x 40 km.    Namsos kommune
BILDER FRA NAMSOS.                         BILDER FRA FLYPLASSEN. (klikk i kartet ovenfor)ATTRAKSJONER I NÆRHETEN

Her kommer en beskrivelse av attraksjoner og andre spennende steder i nærheten av flyplassen.

Send meg gjerne informasjon på post@aviel.noFLYPLASSENS HISTORIE

1968.  Etter byggeperiode siden 1967, åpning av Namsos lufthavn 1. juli av samferdselsminister Håkon Kyllingmark. Prislapp ca. 3. millioner kroner. To anløp pr. dag av Twin Otter. Frem til nyttårsskiftet reiste 1262 passasjerer til/fra lufthavna. Lufthavna hadde da 4 ansatte. Banen hadde 800 x 30 meter asfaltdekke og hadde 30 meter overrun på begge ender.

1969.  Spede begynnelse med privat-flyging. (Tri-pacer)

1971.  Under uvær på høsten med storflom, flyplassen oversvømt. Navigasjonshytte og båt fløt inne på rullebanen.

1972.  Flykommunikasjon montert på Spillumsfjellet.

1973.  7.780 passasjerer reiste til/fra. 4.300 flybevegelser med rute / privat / ambulanse.

1976.  Militærøvelse / NATO Teamwork med mange helikoptre og Harrier jagerfly. Norsk, amerikansk og engelsk deltakelse.

1978.  Passasjerer reist til/fra økt til 10.880. Flybevegelser 4.082.

1979.  Arbeidsmiljøloven trer i kraft. Teknisk og operativ tjeneste delt. Luftfartsverket hadde åtte ansatte, lufthavnvakta tre (Namsos Kommune) og Widerøes ekspedisjon to (Asbjørn Olsen og Sønner A/S).

1980.  Ny militærøvelse / NATO Teamwork med norsk, amerikansk, og engelsk deltakelse. Mest helikoptere.

1981.  Dash 7 satt inn i rute på Helgeland / Namsos.

1982.  Utbygging av terminal og nytt lysanlegg for innflyging på rullebanen.

1983.  Passasjerer reist til/fra: 15.294. Flybevegelser: 4.454.

1984.  Reasfaltering av rullebanen. Ny aktivitet i Namdal Flyklubb. Under slokking av skogbrann på Otterøya var Catalina vannbomber stasjonert på lufthavna.

1986.  Norving inn i rute mellom Namsos, Rørvik og Trondheim med Dornier 228. Norving fløy ruten frem til våren 1988. Flystevne i juni måned i regi av Namdal Flyklubb.

1988.  Passasjerer reiste til/fra: 21.547. Flybevegelser: 6.317.
Mye skole- / instruksjonsflyging i regi av Namdal Flyklubb.

1989.  Flyklubbens hangar ferdig til bruk.

1990.  Militærøvelse NATO Teamwork som ble en miniøvelse p.g.a. Gulf-krigen. Deltakelse av engelske helikoptre.

1993.  Dash 8 satt inn i rute på Helgeland / Namsos. Flystevne v/ Namdal Flyklubb med deltakelse av østeuropeiske fly og Warbirds of Norway. Ulykke med Twin Otter i Overhalla.
Passasjerer reist til/fra: 20.524. Flybevegelser: 4.564.

1994.  Siste ruteanløp med Twin Otter 28. oktober.

1995.  Siste året med ruteanløp av Dash 7.

1997.  Staten overtar driften av Namsos Lufthavn fra 1. oktober. Brann- og redningstjenesten kjøpes av Namsos Kommune. Passasjerer reist til/fra: 25.567. Flybevegelser: 3.352.

2000.  Nytt kontrolltårn blir åpnet den 8. september.


Teksten er hentet fra Namsos Lufthavn sin fargebrosjyre i anledning 30-års jubileet.

   

Nettstedet er produsert av AVIEL  v/ Hans-Olaf Reitås  -  7530 MERÅKER  -  Tlf.: 917 38 710  -  E-post: post@aviel.no

 sitemap
Admin