Bodø lufthavn


Klikk på kartet for mer informasjon

Kartet dekker et område på 40 x 40 km.    Bodø kommune
BILDER FRA BODØ.                         BILDER FRA FLYPLASSEN. (klikk i kartet ovenfor)ATTRAKSJONER I NÆRHETEN

Her kommer en beskrivelse av attraksjoner og andre spennende steder i nærheten av flyplassen.

Send meg gjerne informasjon på post@aviel.noFLYPLASSENS HISTORIE

Royal Air Force startet arbeidet med å bygge en alliert feltflyplass i Bodø den 14. mai 1940. Den ble liggende like nordøst for dagens rullebane omtrent der luftfartssenteret ligger i dag. Flyplassen var ferdig den 26. mai og ble umiddelbart tatt i bruk av tre britiske Gladiator-jagere.
Men flyplassen ble bombet av Luftwaffe allerede dagen etter åpningen og tyskerne overtok videre utbygging og drift.

Allerede året etter ble rullebanen utvidet til 1200 meter og dekket besto av treplanker. Det ble bygget 3 store hangarer, befalsmesse, kaserner, brannstasjon og en del mindre bygninger og bunkere.

I årene etter krigen var ikke Bodø lenger aktuell for fast stasjonering av fly. Men dette forandret seg i forbindelse med at Luftforsvaret flyttet hovedtyngen av sin aktivitet sørover og sikret dermed permanent drift ved flyplassen.

I 1950 vedtok Stortinget bygging av en kombinert militær og sivil flyplass i Bodø med støtte fra det amerikanske våpenhjelpprogrammet MDAP. Det ble samtidig lagt til rette for at Bodø skulle fungere som hovedflyplass for Nord-Norge.  Den offisielle åpningen fant sted den 25. april 1952.

Utbyggingen fortsatte og flyplassen oppnådde full NATO-standard rundt 1960.

Selv om flyplassen hadde vokst betydelig var kapasiteten nær ved å sprenges mot slutten av 80-tallet. I 1989 startet et omfattende utbyggingsprosjekt som skulle vare i 4 år. Rullebanene ble både lengre og bredere og det ble laget ny taksebane og oppstillingsplattform. Et betydelig antall nye bygninger ble også oppført.

Bodø er i dag en av landets mest betydelige flyplasser med ca. 50.000 sivile flybevegelser i året.


Teksten er delvis hentet fra Forsvarets Bygningstjeneste sin Landvernplan for Forsvaret.

   

Nettstedet er produsert av AVIEL  v/ Hans-Olaf Reitås  -  7530 MERÅKER  -  Tlf.: 917 38 710  -  E-post: post@aviel.no

 sitemap
Admin