Klikk for å komme videre.
Bardufoss lufthavn


Klikk på kartet for mer informasjon

Kartet dekker et område på 40 x 40 km.    Målselv kommune
BILDER FRA MÅLSELV.                         BILDER FRA FLYPLASSEN. (klikk i kartet ovenfor)ATTRAKSJONER I NÆRHETEN

Her kommer en beskrivelse av attraksjoner og andre spennende steder i nærheten av flyplassen.

Send meg gjerne informasjon på post@aviel.noFLYPLASSENS HISTORIE

Året var 1914 og Trygve Gran hadde nettopp krysset Nordsjøen i sin Bleriot. Noen offiserer fra Garnisonen på Setermoen merket seg dette vågestykket og mente at fartøyet måtte kunne brukes i militær sammenheng.
Trygve Gran ble kontaktet. Det ble til at Gran og hans fly ble fraktet til Salangen med båt og flyet ble trukket videre med vogn opp til et egnet jorde på Elvenes.

1915
Klokken 0930 den 8. september tar Trygve Gran av med sin Bleriot og utfører den første rekognoseringstur fra lufta i Troms. Dette ble samtidig den første flygning i Troms. Etter denne hendelsen ble det anlagt flyplass på Elvenes.

1919
Nord-Norges Flyveavdeling fikk tildelt en dobbeldekker av typen BE-2e. (Bombing Experimental no. 2e) som ble stasjonert på Salangen.

1935
Hærens Flyvåpen ønsker nå å anlegge hovedflyplass for Nord-Norge. På vinteren ble det foretatt rekognosering i hele landsdelen med 5 stk. Fokker CV for å finne egnede plasser. Elvenes, Gullhav, Setermoen og Bardufoss var alle gode alternativer. Men valget falt til slutt på Bardufoss som oppfylte alle krav. Deriblant at flyplassen ikke måtte kunne beskytes fra marinefartøy på sjøen.
På Bardufoss ble det samme år ryddet et jorde på 200 x 200 meter og Bardufoss flystasjon er et faktum med Hålogaland Flyveavdeling som operativ avdeling.

1938
Den 26. mars foretok en Tiger Moth den første landingen på Bardufoss. Det ble nå stasjonert 4 stk. Tiger Moth på flyplassen. Flyplassen ble det kommende året et viktig element for overvåking av vinterkrigen mellom Russland og Finland.

1940
Tyskerne overtok flyplassen i juni. De utvidet flyplassen til 1600 meter og la fast dekke. Dette ble gjort for at Luftwaffe kunne operere sine bombe- og torpedofly mot konvoiene mellom Storbritannia og Murmansk.

1945
Den 17. mai kommer Oberst Ole Reistad til Bardufoss. Han sørget for at Bardufoss ble hovedflystasjon for Nord-Norge og opprettet samtidig Luftkommando Nord-Norge. Han var også sterkt medvirkende til at Bardufoss Flyklubb ble opprettet samme år.

1953
Flyplassen utvides med ytterligere 800 meter og får dermed NATO-standard.

1956
Den sivile luftfarten får sitt inntog i Bardufoss og SAS starter ruteflyging med DC-4 til destinasjoner over hele landet.

1969
Royal Navy oppretter ”Clockwork”-base der alliert helikoptermannskap trenes årlig fra oktober til mars.
Men det trenes også med Jaguar, Harrier og Tornado. Bardufoss går også under navnet ”The British base in the Arctic”.

1993
Norwegian Aviation College etablerer seg og starter sivil utdanning av piloter.

1998
Bardufoss får igjen status som hovedflystasjon med base for Kystvaktens 337 helikopterskvadron og Luftforsvarets 339 helikopterskvadron.

1999
Braathens starter ruteflyginger på Bardufoss i samarbeid med Forsvaret.

2002 og frem til i dag:
Det har vært noe reduksjon i aktiviteten de senere årene men lufthavnen har fremdeles omkring 15.000 sivile flybevegelser pr. år der SAS og Braathens  står for de fleste.

   

Nettstedet er produsert av AVIEL  v/ Hans-Olaf Reitås  -  7530 MERÅKER  -  Tlf.: 917 38 710  -  E-post: post@aviel.no

 sitemap
Admin