Lakselv lufthavn, Banak


Klikk på kartet for mer informasjon

Kartet dekker et område på 40 x 40 km.    Porsanger kommune
BILDER FRA PORSANGER.                         BILDER FRA FLYPLASSEN. (klikk i kartet ovenfor)ATTRAKSJONER I NÆRHETEN

Her kommer en beskrivelse av attraksjoner og andre spennende steder i nærheten av flyplassen.

Send meg gjerne informasjon på post@aviel.noFLYPLASSENS HISTORIE

1938:
Banak ble etablert som feltflyplass for Hærens Flyvåpen i 1938. En liten grusstripe orientert øst-vest ble anlagt og i noen grad benyttet av norske beredskapsstyrker i forbindelse med den finsk-sovjetiske vinterkrigen.

1940-45:
I 1941 startet tyskerne en storstilt utbygging av Porsangerområdet, og Banak ble da en av hovedflyplassene for angrep på ishavskonvoiene. Rullebanen ble forlenget og det ble lagt dobbelt plankedekke og man anla også flere stillinger til forsvar av flyplassen. Hangarer, sykehus og verksteder ble reist. Det ble også anlagt flere stillinger til forsvar av flyplassen. Bygninger og anlegg på flyplassen ble ødelagt da tyskerne trakk seg ut av Porsanger høsten 1944, men flyplassen spilte en viktig rolle under frigjøringen i 1945 i forbindelse med innflygning av livsviktige forsyninger og personell.

1945-50:
Etter krigen ble flyplassen tatt i bruk og bygget ut av Luftforsvaret. De første permanente bygningene, oppført 1945-50, var brakker i èn etasje oppført av plank fra rullebanen.

1950-60:
I 1951 var plankedekket på rullebanen forfalt så mye at virksomheten på Banak måtte stanses. Aktiviteten lå nede inntil 1963 da en ny rullebane var klar til bruk.

1963:
Det ble bygd ny rullebane. Den ble lagt oppå den gamle men orientert på tvers av denne. Altså i nord-sørlig retning. Flyplassen inngikk fra nå av i det etablerte stamrutenettet.

1960-70:
Utbyggingen av den ”nye” flystasjonen fortsatte på 1960- og 70-tallet med forlegninger, kontorer, hangar, ammunisjonslagre m.m.

1990-2000:
Banak er en liten flyplass med variert virksomhet. På grunn av beliggenheten benyttes den kun periodisk og bare av norske jagerfly. Landets NATO-allierte kommer ikke lenger enn til Andøya og Bardufoss med sine jagerfly, på grunn av de begrensninger Norge frivillig har lagt på egen og alliert militær virksomhet i området.

2000 og frem til i dag:
Flyplassen ble overtatt av Luftfartsverket i 2001 (i dag Avinor)  og har i dag både militær og sivil funksjon.
Det er ca. 3500 sivile flybevegelser pr. år der SAS, Finnair og Spanair står for en betydelig del.


Teksten er delvis hentet fra Forsvarets Bygningstjeneste sin Landvernplan for Forsvaret.

   

Nettstedet er produsert av AVIEL  v/ Hans-Olaf Reitås  -  7530 MERÅKER  -  Tlf.: 917 38 710  -  E-post: post@aviel.no

 sitemap
Admin