Berlevåg lufthavn


Klikk på kartet for mer informasjon

Kartet dekker et område på 40 x 40 km.    Berlevåg kommune
BILDER FRA BERLEVÅG.                         BILDER FRA FLYPLASSEN. (klikk i kartet ovenfor)ATTRAKSJONER I NÆRHETEN

Her kommer en beskrivelse av attraksjoner og andre spennende steder i nærheten av flyplassen.

Send meg gjerne informasjon på post@aviel.noFLYPLASSENS HISTORIE

Det var den Tyske okkupasjonsmakten som bygde flyplassen første gang i 1943. Formålet var å forsvare tysk kontrollerte skip som passerte utenfor Varangerhalvøya.
Banelengden var 950 meter og dekket var laget av treplank. Etter tilbaketrekningen av de tyske troppene ble treplankene brukt til å bygge opp igjen noe av bebyggelsen rundt flyplassen.

Det ble anlagt en ny grusstripe omtrent der hvor stripen hadde vært under den andre verdenskrig.

I 1969 begynte Varangfly/Norving med regulære flyforbindelser til Berlevåg med en DHC-3 Single Otter. Dette var et amfibium som kunne operere både på land og vann. Dette ble senere erstattet med en 8-seters Britten-Norman BN-2. På flyplassen var det en brakkelignende bygning som fungerte både som oppholdsrom og radiostasjon.

I begynnelsen av 70-årene foregikk det større utbedringer ved flyplassen.  Utbedringene var så omfattende at plassen ble gjenåpnet i 1974.
Flyplassen inngikk nå i et nett med flere kortbaneflyplasser som hadde asfalt og AFIS-tjeneste.

Widerøe’s Flyveselskap fikk konsesjon på å trafikkere de nye kortbaneplassene i nord med DHC-6 Twin Otter.
I 1994 begynte også DHC-8 Dash-8 å trafikkere rutene.

Vinteren 1980-81 brant verksted og garasjer ned til grunnen som følge av teknisk feil i en brøytemaskin.
Ny driftsbygning ble oppført i 1982.

I 1987-88 ble ekspedisjonsbygningen utvidet med en ny avgangs- og adkomst hall. Den gamle fløyen ble ominnredet til kontorfløy.

I januar 1997 overtok staten ved Luftfartsverket ansvaret og eierskapet til kortbaneflyplassene i Finnmark og dermed også Berlevåg.

Det er i dag nesten 2000 flybevegelser i året på Berlevåg. Widerøe’s Flyveselskap står fremdeles for en betydelig del av disse.


Teksten er delvis hentet fra ”Historien om Berlevåg flyplass” av Vidar L. Efraimsen.

   

 AVIEL  v/ Hans-Olaf Reitås  -  7530 MERÅKER  -  Tlf.: 917 38 710  -  E-post: post@aviel.no

 sitemap
Admin