Berlevåg lufthavn


Klikk på kartet for mer informasjon

Kartet dekker et område på 40 x 40 km.    Berlevåg kommune
BILDER FRA BERLEVÅG.                         BILDER FRA FLYPLASSEN. (klikk i kartet ovenfor)ATTRAKSJONER I NÆRHETEN

Her kommer en beskrivelse av attraksjoner og andre spennende steder i nærheten av flyplassen.

Send meg gjerne informasjon på post@aviel.noFLYPLASSENS HISTORIE

Det var den Tyske okkupasjonsmakten som bygde flyplassen første gang i 1943. Formålet var å forsvare tysk kontrollerte skip som passerte utenfor Varangerhalvøya.
Banelengden var 950 meter og dekket var laget av treplank. Etter tilbaketrekningen av de tyske troppene ble treplankene brukt til å bygge opp igjen noe av bebyggelsen rundt flyplassen.

Det ble anlagt en ny grusstripe omtrent der hvor stripen hadde vært under den andre verdenskrig.

I 1969 begynte Varangfly/Norving med regulære flyforbindelser til Berlevåg med en DHC-3 Single Otter. Dette var et amfibium som kunne operere både på land og vann. Dette ble senere erstattet med en 8-seters Britten-Norman BN-2. På flyplassen var det en brakkelignende bygning som fungerte både som oppholdsrom og radiostasjon.

I begynnelsen av 70-årene foregikk det større utbedringer ved flyplassen.  Utbedringene var så omfattende at plassen ble gjenåpnet i 1974.
Flyplassen inngikk nå i et nett med flere kortbaneflyplasser som hadde asfalt og AFIS-tjeneste.

Widerøe’s Flyveselskap fikk konsesjon på å trafikkere de nye kortbaneplassene i nord med DHC-6 Twin Otter.
I 1994 begynte også DHC-8 Dash-8 å trafikkere rutene.

Vinteren 1980-81 brant verksted og garasjer ned til grunnen som følge av teknisk feil i en brøytemaskin.
Ny driftsbygning ble oppført i 1982.

I 1987-88 ble ekspedisjonsbygningen utvidet med en ny avgangs- og adkomst hall. Den gamle fløyen ble ominnredet til kontorfløy.

I januar 1997 overtok staten ved Luftfartsverket ansvaret og eierskapet til kortbaneflyplassene i Finnmark og dermed også Berlevåg.

Det er i dag nesten 2000 flybevegelser i året på Berlevåg. Widerøe’s Flyveselskap står fremdeles for en betydelig del av disse.


Teksten er delvis hentet fra ”Historien om Berlevåg flyplass” av Vidar L. Efraimsen.

   

Nettstedet er produsert av AVIEL  v/ Hans-Olaf Reitås  -  7530 MERÅKER  -  Tlf.: 917 38 710  -  E-post: post@aviel.no

 sitemap
Admin