Båtsfjord lufthavn


Klikk på kartet for mer informasjon

Kartet dekker et område på 40 x 40 km.    Båtsfjord kommune
BILDER FRA BÅTSFJORD.                         BILDER FRA FLYPLASSEN. (klikk i kartet ovenfor)ATTRAKSJONER I NÆRHETEN

Her kommer en beskrivelse av attraksjoner og andre spennende steder i nærheten av flyplassen.

Send meg gjerne informasjon på post@aviel.noFLYPLASSENS HISTORIE

FLYKLUBBEN BYGGER FLYSTRIPE
Båtsfjord flyklubb ble stiftet i begynnelsen av 70-tallet, og i 1972 ble det opparbeidet en grusstripe på ca. 600 x 30 meter inne i Båtsfjorddalen. Det ble en del aktivitet i klubben, og en del tok privatflygersertifikat. Flyklubben kjøpte et Cessna fly som de dro på turer rundt i Finnmark med.

NORVING PRØVEFLYR – OG STARTER RUTE
Båtsfjord kommune overtar flystripen. Den ble noe forlenget samtidig som det ble montert en del tekniske hjelpemidler. Dermed kunne luftfartsmyndighetene godkjenne flyplassen som ”linjetaxiflyplass”.
Den 10. september 1978 landet det første ruteflyet, en åtte seters Britten-Norman Islander fra A/S Norving som fløy Båtsfjord - Kirkenes – retur to ganger daglig. Flytiden var 35 minutter.

FRA ISLANDER TIL DORNIER
A/S Norving byttet ut den 8-seter Islanderen til en 16-seter Dornier Do 228 samtidig som det ble flere daglige avganger.

WIDERØE OVERTAR
Etter en konsesjonsrunde overtar Widerøe flyselskap trafikken den 7. mai 1990. De opererer en Twin Otter med 20 passasjerplasser. Dog med noe restriksjon på avgangen mot sør på grunn av høye fjell. De flyr Båtsfjord - Kirkenes på 25 minutter og Båtsfjord - Alta på 55 minutter.

FUELANLEGG OG MER FLEKSIBILITET
I 1990 ble det montert en drivstofftank på 12000 liter som ble flittig brukt. Men allerede etter et par år måtte den byttes ut med en på 50000 liter. Planlegging av flyoperasjoner ble enklere med lokale tankmuligheter. Både ambulansefly, redningshelikopter og private har satt pris på anlegget.

LOCALIZER OG LAVERE MINSTEHØYDER
Sommeren 1992 lånte man en ”Localizer” (retningsbestemt innflygingshjelpemiddel) fra Luftfartsverket for å teste om det lot seg gjøre å montere dette permanent. Utstyret ble montert 800 meter nord for flyplassen. Den 25. juli 1992 ble anlegget testet med kalibreringsflyet LN-FOM med godkjent resultat.
Dette muliggjorde innflyginger i dårligere sikt og lavere høyder.

NY BRANNBIL – HENTET I STAVANGER
Samme året kjøpte man en 1978 modell brannbil som ble fraktet fra Forus ved Stavanger til Båtsfjord.
Med en gjennomsnittsfart på 50 km/t og mer enn 280 mil tok det nok en del dager. Bilen hadde kapasitet på 2200 liter vann og 250 kg pulver. Med dette kunne flyplassen oppgraderes til kategori 3.

BÅTSFJORD KNYTTES TIL DATANETTET AFTN
I september 1992 ble Båtsfjord flyplass tilkoblet AFTN-nettet til Luftfartsverket. Dermed kunne man på flyplassen rapportere vær, behandle reiseplaner, notam, snowtam avgangs- og ankomstmeldinger, etc.

INSPEKSJON FRA MYNDIGHETENE
Luftfartsverket foretok en befaring på flyplassen i 1993. Man fant ut at bygningene var plassert for nært rullebanen og beordret øyeblikkelig forbud mot å lande- eller ta av så lenge det stod parkert fly foran tårnbygningen. Dette førte til at det raskt ble bygget en parkeringsplass for fly på østsiden av rullebanen for å avhjelpe situasjonen.

NYE TILBYGG KOMMER TIL
En del nye bygg og tilbygg kom til etter hvert som behovet vokste. Deriblant utvidelse av tårnbygningen og ny garasje til Widerøes avisningsbil.
Det forelå også en liste fra Widerøe over forskjellige krav og ønsker som måtte oppfylles. En del av dette ble etterkommet umiddelbart mens andre utbedringer måtte vente på grunn av høye kostnader. Det ble i første omgang montert 60kVA nødstrømsaggregat, utflygningslys mot sør, en radiopeiler og blinklys i nærheten av bebyggelsen.

UVÆR I FINNMARK – UTSTYR I STYKKER
I november 1994 raste det en storm over Øst-Finnmark som førte med seg en del ødeleggelser. På flyplassen ble peilemasten blåst ned. Man satte den opp igjen og prøvefløy. Men peilingene var for varierende og den ble demontert igjen. Minima for instrumentflygninger ble dermed økt med en del kanselleringer som følge.
Etter et år ble det montert ny peiler, PLASI og LLZ/DME. Og minima ble redusert til 800 fot. Altså bedre enn noensinne.

NY FLYPLASS
Flyplassen i Båtsfjord vil ikke tilfredsstille de nye flyoperative bestemmelsene etter 1. april 2000.
Dens plassering nede i dalen med høye omkringliggende fjell og lumske vindforhold var hovedårsaken.

STORTINGSMELDING NR. 15 (1994-1995)
Basert på bl.a. transportøkonomiske vurderinger anbefaler Luftfartsverket at det bygges ny flyplass i Båtsfjord. Den bør plasseres på fjellet øst av Båtsfjorddalen.
Beslutningen ble tatt høsten 1997 og arbeidet ble igangsatt.
Ny flyplass på 1000 meter med tilførselsvei ble kostnadsberegnet til 95 mill. (1994). Den skal eies av staten ved Luftfartsverket. (senere Avinor)

Prosjektet er for lengst ferdigstilt med en flott arkitektur og fremstår som landets nyeste flyplass med mer enn 3000 flybevegelser i året.


Teksten er utdrag  fra  en reportasje i Flynytt 2000-1  ført i pennen av Alf E. Libakken

   

Nettstedet er produsert av AVIEL  v/ Hans-Olaf Reitås  -  7530 MERÅKER  -  Tlf.: 917 38 710  -  E-post: post@aviel.no

 sitemap
Admin