Hokksund


Klikk på kartet for mer informasjon

Kartet dekker et område på 40 x 40 km.    Øvre Eiker kommune
BILDER FRA ØVRE EIKER.                         BILDER FRA FLYPLASSEN. (klikk i kartet ovenfor)ATTRAKSJONER I NÆRHETEN

Her kommer en beskrivelse av attraksjoner og andre spennende steder i nærheten av flyplassen.

Send meg gjerne informasjon på post@aviel.noFLYPLASSENS HISTORIE

Tidlig på 50-tallet fikk klubben sin første faste flyplass på Renskaug i Lier. Tidligere hadde man kun drevet flyging på isen , men nå kunne man også fly i sommerhalvåret. Etterhvert skaffet man seg en bue-hangar , som ble satt opp på Renskaug.
I 1958 fikk man ikke fornyet leieavtalen med grunneieren av Renskaug.
Klubben fikk nå et akutt problem med å finne seg en ny flyplass.
Arnfinn Krog og Kolbjørn Opsahl startet med forespørsler i Hokksund området.
I 1959 ble klubben etablert på Hokksund. Her fikk man leie grunn av søskenparet Birtha og Ole Loe.
Plassen ble opparbeidet på dugnad med noe innsats fra Forsvarets Ingeniørvesen.
Man tok med seg bue-hangaren fra Renskaug , sammen med alt annet utstyr.
Den store bue-hangaren er en forminsket versjon av en tysk hangar fra krigen, som ble montert av medlemmene.
Hangaren var dekket med bølgeblekk-plater og påskrevet ESSO med store røde bokstaver.
Den gang var banen noe kortere en dagens versjon , og det gikk en bekk i baneenden mot kirken.

Teksten er et utdrag fra Flyhistorikken på Drammen Flyklubb sine hjemmesider.