Troll Runway


Klikk på kartet for mer informasjon

Lille kartet dekker et område på ca. 40 x 40 km.
Store kartet dekker et område på ca. 500 x 500 km.    Troll Runway er ikke
  knyttet til noen kommune.
BILDER FRA DRONNING MAUDS LAND.                         BILDER FRA FLYPLASSEN. (klikk i kartet ovenfor)ATTRAKSJONER I NÆRHETEN

Her kommer en beskrivelse av attraksjoner og andre spennende steder i nærheten av flyplassen.

Send meg gjerne informasjon på post@aviel.noFLYPLASSENS HISTORIE

Januar 2003
Som første norske statsråd på kontinentet kommer miljøvernminister Børge Brende på besøk til Dronning Mauds Land. Han besøker bl.a. den norske forskningsstasjonen Troll.
Under besøket får han informasjon om at Norge er det eneste kravhaverlandet uten helårsvirksomhet. At Norge er tilstede i Antarktis på helårsbasis gjør at vi blir lyttet til og ”gir oss større tyngde i traktatsamarbeidet” som Brende uttrykte det.

Samme år bevilger Miljøverndepartementet midler til å bygge ut Troll til helårlig forskningsstasjon.

Omtrent samtidig beslutter man å lage en flystripe i nærheten av forskningsstasjonen.
Dette vil gjøre Troll enda mer attraktiv for det internasjonale forskningsmiljøet. Og Troll kan i denne sammenheng tilby et langt bredere spekter av forskningsprosjekter.

I motsetning til andre som bygger flystriper på snø eller barmark beslutter man heller å frese ut en 3000 x 100 meter flystripe i blåis. Dette har flere fordeler bl.a. med hensynet til miljøet, levetid og flyoperative forhold.
Men vanskelig er det. Ujevnheter på opp til 75 cm skrapes og freses vekk. Hull og sprekker ”limes” igjen med vann som siden fryser til is. Og sandfylte lommer graves ut, renses og gjenfylles på samme måte.

Men problemene løses underveis og flyplassen sertifiseres av norske myndigheter.

Februar 2005
Flystripen er så godt som fullført. Et område på 1500 x 50 meter klargjøres for å ta i mot det første flyet med selveste Dronningen om bord.

12. Februar 2005
Den norske helårsstasjonen Troll m/ flyplass åpnes av HM Dronning Sonja som ankommer i en Hercules C-130 fra 335-skvadronen.

Arbeidet med fresing og tetting av hull og sprekker fortsetter til man får en nesten feilfri isflate på 3000 x 100 meter. Banen er nå av en slik kvalitet at man kan ta i mot så store fly som helst.

Isbreen under flyplassen beveger seg 2 meter i året. Dette er svært lite og har liten betydning i årene fremover. Da er det verre med de andre flyplassene på kontinentet som vanligvis snør ned og rett og slett forsvinner i dypet innen 10 år. Troll Runway vil nok ligge på isen mye lenger enn det.


Kilde: Brosjyremateriell fra Polarinstituttet, Reportasje i Flynytt 2005/6 og flere mindre omtaler på internett.